Effektstudier av kognitiv terapiEffektstudier av vår kognitiv terapi og mindfulness

Vi dokumenterer behandlingsresultatene med vitenskapelig godkjente måleinstrumenter. De viser at vår kognitiv terapi har rask effekt på angst og depresjonslidelser. Dette er måleinstrumenter som har vært testet verden over, og som viser stabil troverdighet og gyldighet for det de er ment å måle (reliabilitet og validitet).

Vår behandlingseffekt på sosial angst

Vår behandlingseffekt på depresjon

Vår behandlingseffekt på angst

Effektstudier med BDI

Becks depression inventory (BDI) har den fordelen at den måler depresjonsdybden. Derfor er den nyttig når vi skal måle framgang i terapien, og for å avgjøre om klienter trenger å kombinere terapi med medisiner. Likevel har den noen svakheter. Noe av forbeholdet mot særlig BDI skåren er at den kan måle somatikk som ikke er ferdig utredet. Det betyr at den kan måle organiske årsaker som psykiske, og at sykdommer som for eksempel ME, leukemi(blodkreft) og anemi (for lave blodverdier) kan gi depresjonsskåre, selv om symptomene har organiske årsaker. Disse sykdommene gir samme effektutslag på tretthets og energimålene som en dyp depresjon kan gjøre. Man kan derfor ikke utelukke at en del av klientenes BDI skåre kan skyldes somatiske årsaker i stedet for psykiske. Jeg har vært ute for at klienter med ME eller andre sykdommer som også kan ha en somatisk komponent, opplever at en del av depresjonssymptomene på BDI skåren ikke lar seg fjerne. I slike tilfeller vil testen gi høy depresjonsskåre på faktorer som ikke skyldes depresjon. Skal du stole på testen bør du alltid ha tatt prøver hos fastlege for å utelukke andre årsaker. Ellers risikerer du feilbehandling av sykdommstilstander som skulle hatt annen akutt behandling. 

I HADS testen (Hospital Anxiety and Depression Scale) har man prøvd å unngå effektmål som trøtthet, søvnighet eller søvnløshet, som også er typisk for noen somatiske sykdommer. Denne testen er imidlertid ikke like god som BDIen til å måle depresjonsdybden. Begge testene har derfor sine styrker og svakheter.

Skrevet av:
Christian Bang
Kognitiv atferdsterapeut, NFKT
Global University, Norge
Mob. 917 26 373

Kontakt oss for rimelig 90 minutts kognitiv terapi. Trykk på kontaktknappen over eller ring 917 26 373. Ingen venteliste!


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge