Generalisert angst behandling bekymret ansikt

Generalisert angst behandling i Lillestrøm eller på skype

Bestill rimelig generalisert angst behandling i dag uten å bli registrert i et offentlig register. Vi behandler GAD på vårt kontor i Lillestrøm eller på Skype. Bruk kontaktknappen på vår hjemmeside eller kontakt oss på telefon +47 917 26 373.

Behandlingsmetodikk i generalisert angstbehandling

Tradisjonell kognitiv terapi er nyttig mot generalisert angstlidelse (GAD), men har begrenset effekt alene. I generalisert angst behandling kombinerer vi tradisjonell kognitiv terapi med mindfulness som en uslåelige behandlingskombinasjonen mot GAD. Siden bekymringsangst og forventingsangst er vanlig i denne lidelsen, har vår terapi fokus på dette. Vår metodikk gjør at du med denne lidelsen erstatter bekymring om framtiden med nåtidsfokus. Det er vanlig å ha angst for angsten, bekymring for bekymringen og grubling for at en grubler så mye. Ved å akseptere alle disse tilstandene blir de ofte mindre påtrengende. Ved å sloss i mot bekymring derimot, trigger man en ny runde angst for å bekymre seg. Vi har utviklet en egen metodikk for å bryte denne spiralen, som sammen med vår egen utviklede mindfulnessmetodikk gjør deg uten klinisk målbar angst dersom du fullfører terapiløpet. 

"Mine utfordringer før jeg begynte i terapi var stress, angst, uro, hyperaktivitet, katastrofe tanker, grubling.Jeg opplevde terapien som utrolig, siden dette virkelig fungerer. Jeg er generelt skeptisk til terapiene som sådan, men dette er noe som har en skikkelig ramme og umiddelbart jobbes det konkret med problemløsning.Jeg opplevde terapeuten som faglig dyktig, full forståelse for mine problemer, gir svarene med en gang. Jeg ble opptatt av å lære meg fort hvordan jeg skal konkret jobbe med problemene. Resultatet av terapien i dag er at jeg klarer å holde negative tanker på avstand, er tilstede i hverdagen, mye, mye mer enn før.Det som skiller din terapi fra andres er konkrete tiltak, når vanskeligheter kommer. Verktøyet er alltid til stede og kan brukes umiddelbart. Med enkle og billedlige forklaringer får en innsikt i seg selv og de problemene man har. Klart største fordel med din terapiform er at problemene en har prøves løst der og da."Les mer om hva andre sier om vår terapi

Behandling av smerte i generalisert angstbehandling

Siden bekymringer fører til muskelspenninger, er det vanlig å behandle smertesymptomer med kognitiv terapi og mindfulness. Smertesymptomer fører ofte til bekymringer om mulige sykdommer eller økt angst for smerte, som igjen fører til mer smerte og mer bekymring osv. Behandlingen går derfor ut på å bryte denne onde sirkelen.

Medisiner i generalisert angstbehandling

Det er vanligere å behandle generalisert angstlidelse med SSRIer (selektiv serotoninreopptakshemmer) enn andre angstlidelser. Ved veldig høy angst, kan medisinering være nyttig i begynnelsen av terapiløpet, under forutsetning at den fases ut før terapien slutter. 

Terapiforløp i generalisert angstbehandling

Atferdsterapi fungerer dårlig i denne lidelsen siden det er vanskelig å identifisere tanketriggere og eksterne triggere, men denne lidelsen kan være kombinert med sosial angst, panikkangst eller depresjon, og da vil atferdsterapien fungere på disse.  Generalisert angst krever noen fler terapisesjoner enn f.eks. panikkangst og sosial angst, men vi opplever likevel et mye raskere terapiforløp enn hos tradisjonelle psykologer.

Ønsker du å vite mer om vår behandling, bør du bestille en prøvekonsultasjon på kontaktknappen øverst. Det er ved å prøve ut behandlingen at du får best kunnskap om terapiformen. 

Les mer om effektstudier av vår angstterapi  

Hva er GAD?

 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge