Verdens beste terapiredskaper 2, glade jenterVerdens beste terapiredskaper 2

Her fortsetter vi å beskrive når kognitiv terapi har sin styrke, samt å beskrive terapiens kostnadseffektivitet i forhold til andre terapiformer.

Kognitiv terapi mot lett til moderat depresjon

Ved lett til moderat depresjon (BDI 10 - 29) er den beste løsningen kognitiv terapi uten medisinering. Det vil som oftest føre til en varig endring av nevrologien som gjør klienten uavhengig av medisinering. Det vil være tilfeller hvor jeg anbefaler kognitiv terapi i kombinasjon med medisiner. Et eksempel på et slikt tilfelle er når depresjonen er så tung at man ikke har tankekapasitet igjen. Da vil vi få problemer, siden kognitiv terapi dreier seg om endring av tankegang. Det beste er da å dempe depresjonen noe med medisiner, slik at man har den tankekapasieteten som er nødvendig for å ha nytte av kognitiv terapi. Anbefalingen om medisinering skjer alltid i samråd med fastlege, og gis alltid etter en individuell vurdering. I en slik situasjon er det viktig å fase ut medisinene parallelt med at depresjonen minsker i styrke slik at man er både uten medisiner og depresjon når behandlingen er ferdig.  

Kognitiv terapi er kostnadseffektivt

Etter en rimelig prøvekonsultasjon på 90 minutter, koster det litt mer penger å bruke meg. (Du som oppfyller kravene til prisreduksjon kan få det enda billigere. Se her). Mine enkeltkonsultasjoner blir noe dyrere enn egenandelene hos en psykolog med driftsavtale (pris avhengig av behovprøving). Men på grunn av den høye dokumenterte terapieffekten blir det ikke mye dyrere, fordi terapiforløpet som oftest begrenser seg til maksimalt 10 ganger,  mens terapiforløpet hos for eksempel en psykolog er som regel mye lenger. Pristillegget for å utvide sesjonen fra 60 til 90 minutt er bare 200 kroner (før 17),

Og det koster å være syk lenge. Studier viser at jo lenger tid man er ute av arbeidslivet på grunn av f. eks. en depresjon, jo mindre sjanse er det for at man kommer inn i arbeidslivet igjen. Derfor kan et langt terapiforløp forverre din situasjon. Varig psykisk sykdom kan i løpet av livet gi flere millioner i lavere livsinntekt, fordi det begrenser din arbeidsevne og dine karriere muligheter. Derfor bør du tenke deg om før du tillater ineffektiv terapi. 

Jeg liker spesielt ikke å ta penger av mennesker som ikke har så mye penger. Det burde være gode støtteordninger for å bruke kognitive atferdsterapeuter, men det er det ikke, blant annet fordi myndighetene lar psykologene ha monopol på psykoterapi med offentlig tilskudd. Det bidrar til psykoterapi med lav behandlingseffekt får lov til å leve videre på skattebetalernes regning.

Kognitiv terapi for deg med lav inntekt

Har du psykiske problemer, lønner det seg å gjøre noe med dem før du blir ute av stand til å arbeide og fungere sosialt. Da har du fremdeles evne til å betale for effektiv kognitiv terapi. Når du ramler ut av arbeidslivet, vil du ofte bli prisgitt et inneffektivt offentlig behandlingsapparat, som ofte er overbelastet og uten evne til å gi deg effektiv hjelp. Er du en av disse, ta kontakt med meg allikevel, så tilbyr vi deg en rimelig prøvesesjon på 90 minutt og deretter tilbud på terapi til redusert pris. Å la være å velge effektiv terapi kan forverre situasjonen din. Uansett er førstekonsultasjonen rimelig, uten videre forpliktelser for deg. 

Lykke til!

Christian Bang, kognitiv atferdsterapeut, NFKT medlem

             


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge