Reduser sykefraværet og øk produktiviteten, glad sjefGlobal University, Norges kurspakker kan redusere sykefraværet og øke produktiviteten

Tenk om du kunne frigjort 50% av utgiftene til sykefravær til produktutvikling, markedsføring og økt avkastning! I en situasjon hvor bedrifter må integrere flere mennesker som før sto utenfor arbeidmarkedet, vil flere med mindre tåleevne kunne komme inn i din organisasjon. Det kan øke sykefraværet, øke kostnadene og minske produktivitenen. Det er her vi kommer inn. Vi kan senke sykefraværet med å gi mennesker økt tåleevne for å takle ulike utfordringer.

Psykososiale konflikters rolle i sykefraværet

50 % av sykefraværet skyldes i snitt psykososiale konflikter. 30 % av av det totale sykefraværet skyldes konflikter i nære relasjoner (John Berglund). En ny undersøkelse utarbeidet på oppdrag fra Arbeidstilsynet og Petroliumstilsynet viser dessuten at stress og dårlig arbeidsmiljø gjør ansatte like utsatte for muskel og skjelettplager som tunge løft, tungt arbeid og tunge arbeidsstillinger. Samme undersøkelse viser at lav kontroll over egne arbeidsoppgaver og lav jobbtifredshet øker risikoen for nakke ryggsmerter og sykefravær.  Undersøkelsen viser også at lav sosial støtte fra nærmeste leder eller medarbeider øker risikoen for rygg og nakke smerter, og sykefravær på grunn av disse plagene. (Aftenposten 10/02.09) 

Global University, Norge kurspakker for å få ned sykefraværet

Derfor har Global University, Norge, laget kurspakker med sikte på å gi medarbeiderne dine kontroll over egne arbeidsoppgaver, bevissthet og strategi omkring sine behov for anerkjennelse og sosial støtte. Vi fokuserer på trening i stedet for forelesning, fordi vi vet at det vil kvalitetsikre de endringene som vi alle ønsker.

Din bedrift er en en konkurransesituasjon. Sykefraværet er en trussel. Tradisjonelle SOFT analyser for bedrifter glemmer for eksempel å ta med samlivsproblemer i det totale trusselbildet mot din bedrifts konkurransevene. Derfor har vi laget kurspakker med en personlig SOFT analyse som identifiserer hva som kan true vår mulighet til å bli en produktiv medarbeider, og hva vi kan gjøre med disse truslene, og hva som styrker vår evne til til å bli en mer produktiv medarbeider. Derfor har vi også fokus på å kvalitetsikre praktiske psykososiale ferdigheter slik at hver enkelt medarbeider skal bli bedre i stand til å takle seg selv og andre i pressede situasjoner.

Tenk deg et 3 årsperspektiv hvor vi beregner sykefraværet på 20 fulltidsansatte.    Hvis vi tar utgangspunkt i lønnskostnader på  700 000,- pr. ansatt vil vi få totalt 42 millioner i lønnskostnader på 3 år. Hvis du har 6% sykefravær og senker det til 5% vil du spare 420 00,- på 3 år. Ved å senke fraværet til 4% vil du spare 840 000 på samme periode.

I tillegg vil sykfraværet gi direkte produksjonstap. Dersom vi antar at hver medarbeider skaper verdier for 2 millioner pr. år, vil kostnaden for 20 ansatte bli 7,2 mill. på 3 år ved sykefravær på 6%. Ved at du senker sykefraværet til 5% vil bedriften din øke verdiskapningen med 1,2 mill. på 3 år pr. 20 ansatte. I tillegg vil kursene gi økt produktivitet for dem som er på jobb. Tenk deg at du øker overskuddet med 10%! Det gjør at din bedrift vil øke konkurransevenen betraktelig.

Vi lover ikke at sykefraværet går ned, men vi kan si at siden kurspakkene våre tar sikte på å trene medarbeiderne til å løse de utfordringene som er årsak til en stor andel av sykefraværet, kan vi si at det er sansynlig. Prosenten på 50 % er et snitt, og vi vet ikke hvor stor denne andelen er i din bedrift.   Bevisstheten er også forebyggende for fremtidige utfordrende situasjoner som dine medarbeidere kan komme i.

Hva Global University, Norge tilbyr din bedrift

Vi har en rekke tilbud til din bedrift. Disse kan tilpasses etter hvilke behov din bedrift har. Karleggingen av behovene er også avhengig av at bedriften har tilgjengelig statistikk for sykefraværet, og anonym undersøkelse om årsaken til sykefraværet. Om denne ikke finnes, kan vi hjelpe til med en slik undersøkelse. 

  • Registrering av sykefravær i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
  • Inspirerende, men krevende og utfordrende kursholdere

 

 

 

 

 

 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge