deprimert kvinneKurs i Mestring av Depresjon - KiD, er utarbeidet for deg som i perioder kjenner at du er nedstemt eller deprimert (fra lett til moderat) slik at det går ut over evnen til å fungere og kvaliteten på livet. Global University holder slike kurs med godkjente kursholdere. Forskning har vist at KID har effekt ved depresjon. Vi tilbyr dette kurset i kombinasjon med mindfulness fordi det fører til at depresjonen forsvinner raskere enn med KiD kurs uten mindfulnesstrening. Du får 2 kurs for prisen av et!

Test om du har depresjon

Opplegget er utarbeidet, prøvet ut og evaluert i flere forskningsprosjekter av Prof. Dr. med. Odd Steffen Dalgard, (faglig ansvarlig), Psykriatrisk sykepleier Anne Nærvra og psykolog Trygve A. Børve.

Kurset går over 8 uker, en gang pr. uke, samt 2 oppfølgingsmøter etter kurset. Påmelding krever først en inntakssamtale. Hos alle arrangører av KiD kurs skal kurset være ledet av godkjent kursleder med kurslederutdanning og godkjent helsefaglig bakgrunnn på høgskolenivå. Hos oss er kursleder i tillegg til dette generelle kravet også utdannet som kognitiv atferdsterapeut ved Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi, samt i psykologi ved Universitetet i Oslo.  Kursholderne har også pedagogisk utdanning og omfattende erfaring fra annen kursvirksomhet og pedagogisk arbeide.

.Prøv kognitiv terapi i behandling av angst og depresjon

 

 Tegn /symptomer på depresjon kan være:

  •  Fravær av glede
  • Tilbaketrekking
  • Følelse av å være verdiløs
  • Lite tiltakslyst/ initiativ
  • konsentrasjonsvansker
  • Tristhet
  • søvn-problemer
  • Uro
  • Grubling
  • Irritabilitet

Les mer

Bestill rimelig inntakssamtale for KiD kurs

 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge