BDI skåringsveileder (Becks Depression Inventory)

Becks Depression Inventory (BDI) er et selvutfyllingsskjema laget for å måle de affektive, kognitive, motivasjonelle og fysiske symptomene på depresjon. Det tar vanligvis 3 - 5 minutter å fylle ut skjemaet.

Spørsmålene besvares ved å sette ring rundt tallene fra 0 til 3, hvor 0 indikerer at det ikke er noen symptomer til stede.

Denne testen brukes mye av både leger, terapeuter og innen forskning. Testen er god på å registrere endringer i depresjonsforløpet, som forbedringer eller forverringer. Derfor brukes den også til å registrere effekten av behandlingene. Det er viktig at andre diagnoser som f.eks ME utelukkes, fordi testen ellers kan måle organiske årsaker som psykiske. I slike tilfeller vil testen gi høy depresjonsskåre på faktorer som ikke skyldes depresjon. Skal du stole på testen bør du alltid ha tatt prøver hos fastlege for å utelukke andre årsaker. Les mer om dette.

Har du depresjon?

BDI skåre og behandlingsanbefalinger

I nye studier anbefales 10 som nedre grense (Norsk Psykologiforening). Har du minst en av disse verdiene, har du enten en mild eller alvorlig depresjon. Vi anbefaler prøvebehandling eller kurs i depresjonsmestring (KiD) for mild til moderat depresjon, for de med BDI målinger i området 10 - 29. Ved alvorligere grad av depresjon (BDI målinger fra 30 - 63) bør du uansett oppsøke lege og undersøke om du kan få hjelp ved medisinering for en periode. Hvis du føler deg bedre som følge av medisinene, kan du likevel ha utbytte av KiD kurs eller kognitiv terapi. Det er da viktig at du ikke medisinerer vekk hele depresjonen, men at du demper den til en BDI måling under 30. Det er viktig at du opplyser terapeut eller kursholder om medisinene du bruker.

Hvordan får jeg behandling for depresjon?

Trykk på kontaktknappen over, så avtaler vi en prøvesesjon på 90 minutt. Ta med deg den utfylte depresjonstesten, slik at vi kan vurdere om du kan ha nytte av videre kognitiv terapi eller kurs i mestring av depresjon (KiD).

Depresjon behandling

I vår depresjon behandling har vi funnet en effektiv metodikk for å dempe depresjonsymptomer raskt. Denne metodikken kombinerer kognitiv terapi og en egenutviklet metodikk for å dempe påtrengende negative tanker og depressive følelser. LES MER

Kontakt oss for 90 minutts prøvesesjon i kognitiv terapi. Trykk på kontaktknappen over eller ring 917 26 373. 

Jeg vil måle om jeg har depresjon.

Les mer om kognitiv terapi


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge