Opprinnelsen til kognitiv terapi, Aaron BeckOpprinnelsen til kognitiv terapi i depresjonsbehandlingen til Aaron Beck

Kognitiv terapi har sin opprinnelse i depresjonsbehandling. Det var i depresjonsbehandling Aaron T.Beck utviklet en sammenhengende kognitiv behandlingsmodell. (Beck 1967, 1978; Beck et al. 1979).

Beck foretok i begynnelsen av 60 tallet en rekke kliniske observasjoner av deprimerte pasienter, som fikk psykoanalytisk orientert behandling. Han fant ikke belegg for den psykoanalytiske depresjonsteorien og kunne for eksempel ikke finne innad rettet sinne hos sine pasienter. Derimot oppdaget han at deprimerte hadde negative kognitive skjemaer som bidro til depresjonen og opprettholdelsen av den. 

Deprimertes tankefokus var negativt

Han observerte at deprimertes tankefokus overveiende var mot negative temaer, og at bearbeidingen av hendelser var karakterisert av at man konsekvent utvelger de mest negative fortolkningene av en gitt situasjon. Sentralt for behandlingsmodellen er at den måten en person tenker og tolker sine opplevelser bestemmer i høy grad hvordan han eller hun føler og handler. Denne oppfattelsesmåten er senere blitt sentralt i kognitiv terapi.

Den kognitive modell for depresjon

Kognitiv terapi

Prøv kognitiv terapi for angst og depresjon                           Til hovedsiden

 

 

Kontakt oss for 90 minutts kognitiv terapi. Trykk på kontakrknappen øverst, eller send sms til 917 26 373. 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge