Denne testen er det mest anvendte diagnoseverktøyet i kliniske studier. I denne testen er det mulig å få 63 poeng, som vil være det høyeste målbare nivå for angst symptomer. Man regner i denne testen at en skåre på 0-15 poeng som normal angst, 16-24 poeng som mild angst, en skåre fra 25-29 som moderat angst og en skåre fra 30-63 som alvorlig angst. Selv om denne testen brukes i å fastsette diagnoser, er ikke målingen alene nok til å gi en diagnose. Diagnoser gis av helsepersonell med bestemt type utdanning, hvor man tar hensyn til andre faktorer som hvor lenge symptomene har pågått, eventuelle andre kroppslige tilstander osv. Testen er viktig for å fastslå om behandlingen er effektiv i forhold til hvor mye penger man bruker på behandlingen. Dersom du har høy skår på denne testen, bør du ta kontakt på knappen over for å bestille prøvebehandling mot angst. Dersom du bare har noen få poeng over normalangst, kan du gjenta målingene for å se om symptomene vedvarer. Dersom de gjør det, bestill prøvebehandling. 

Kontakt oss for 90 minutts kognitiv terapi. Trykk på kontaktknappen, eller ring 917 26 373.              


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge