årsaken til fobier, dyrHva er fobier og hvordan oppstår de?

Fobier er sterk irrasjonell frykt for spesielle objekter eller situasjoner. Folk med fobier innser at deres frykt er ute av proporsjon i forhold til den aktuelle faren, men føler allikevel at de er ute av stand til å takle denne frykten. 

Fobier kan utvikle seg når som helst i livet, men mange oppstår i barndom, ungdomsåra og i tidlig voksen alder. Når fobier oppstår, er det sjelden at de går vekk av seg selv, og de kan forverres og bli mer intense over tid (stein og Hollander, 2002). Hvor hemmet man blir av denne lidelsen er avhengig av hvor ofte personen blir utsatt for fobi stimulus i sin normale aktivitet. For eksempel er flyskrekk ikke plagsomt for en som aldri flyr, men for en som er avhengig av å fly i jobben, er en slik lidelse hemmende.

 

Psykoanalytiske forklaringer til fobier 

Freud mente nevrotisk angst i fobiske lidelser utløses av et eksternt stimuli som har en symbolsk betydning i forhold til konflikten. Som eksempel på dette forteller Freud om 5 år gamle Hans som plutselig utviklet frykt for hester på grunn av frykten for å bli bitt. Når han så hesten falle i nærheten av hjemmet, ble frykten verre. Han begynte å bli redd for å forlate hjemmet. Denne fobien var, i følge Freud, et resultat av uløst ødepuskompleks. Den store hesten representerte faren, og frykten for å bli bitt symboliserte Hans` ubeviste frykt for å bli kastrert av faren hvis han handlet på sitt seksuelle begjær av sin mor, den fallende hesten representerte Hans´ forbudte triumf over faren.

 

Slike forklaringer fortoner seg i vår tid som komiske. Freud har ofte noen geniale observasjoner som er veldig relevante, men hans penisfokus førte til de underligste tolkninger. 

 

Betydningen av læring i utviklingen av fobier

Fra et atferdsperspektiv kan klassisk betinging, observasjonslæring og operant betinging bidra til utviklingen av angstlidelser. Noe frykt utvikles som et resultat av traumatiske opplevelser som produserer klassisk betinget fryktreaksjoner (Rachman, 1998). For eksempel en person som har opplevd et traumatisk fall fra et høyt sted, kan utvikle en frykt for høyder (betinget respons) fordi det høye stedet (den betingede stimulus) ble assosiert med smerten og traumet i fallet (den ubetingede stimulus).

Men klassisk betinging kan ikke være hele forklaringen siden mange med fobiske lidelser ikke har hatt erfaringer med fobiske objekter eller sitasjoner som de frykter. Mange personer er redde for å fly, har aldri opplevd en flyulykke.

Så hvor lærer man denne frykten?.  Observasjonslæring er en forklaring. Mange som ser bilder av flyulykker på TV utvikler flyskrekk. Men de fleste utvikler ikke flyskrekk av dette. Genetisk disposisjon og kognitive tolkningsmønstre mot katastrofetenkning spiller definitivt en stor rolle i forhold til hvordan frykt utvikles ved observasjon. Slike personer kan tenke at ”det samme kan skje meg”. Dette øker sjansen for å utvikle fobier. Når angsten er lært, kan den trigges av ting i omgivelsene eller av interne faktorer som tanker eller ”bilder” (Pitman et al.; 2000). I fobiske reaksjoner, tenderer triggerne til å være fryktede objekter eller situasjoner.

I tillegg til klassisk betinging og observasjonslæring spiller også operant betinging en rolle. I forhold til agorafobi blir det å være hjemme et sikkerhetssignal, fordi hjemmet blir en plass hvor personen vet at han eller hun sjelden opplever panikkanfall. Angstreduksjonen forsterker derfor responsen ”å være hjemme”. Men denne atferden forlenger og forverrer problemet på lang sikt, fordi det hindrer angstresponsens å bli utslokket, fordi en del av behandlingen av denne lidelsen er eksponering for offentlige plasser.

 

Biologiske forklaringer på fobier

Studier av personer med fobier viser avvik i veiene til dopaminet og serotoninet og lave nivåer av GABA (Gamma amino butyric acid)). Lidelsen har en arvbarhet på ca 31% av familiemedlemmer.

 

Behandling av fobier

Fobier behandles best med systematisk desensitivering, med eller uten avspenningsøvelser, eksponeringsterapi, kognitiv restrukturering, anvendt spenning, og medisinering (i hovedsak sosiale fobier). Medisiner som brukes på klienter med fobier er MOAIer og SSRIer, men disse medikamentene brukes hovedsakelig i forhold til sosiale fobier.

 

Generalisert angstlidelse (GAD)                 Panikk lidelse                Obsessiv- kompulsiv lidelse

PRØV GRATIS KOGNITIV TERAPI FOR ANGST OG DEPRESJON                           TIL HOVEDSIDEN

Kontakt oss for prøvetime i kognitiv terapi. Trykk kontaktknappen over, eller ring 917 26 373. 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge