Meg selv som produktiv medarbeiderMeg selv som produktiv medarbeider

Å bli en ansvarlig og proaktiv medarbeider krever at vi finner roller og funksjoner i organisasjonen som utløser vår egen motivasjon og viljestyrke. Ved at jeg blir bevisst på hva som motiverer meg, vil jeg styrke min egen yrkesrolle. Jeg trenger å se min rolle for å bli motivert. Tradisjonelt sier vi at dette er et ledelsesansvar. Vi ønsker i dette kurset å fokusere på medarbeiderens del av ansvaret for å finne funksjonen og motivasjonen selv.

 Sammen med en kognitiv terapeut utvikler du:

  1. Mer indre motivasjon og handlekraft
  2. Bedre evne til å gjennomføre det du tror på
  3. Større evne til å finne yrkesroller som inspirerer deg
  4. Bedre evne til å overvinne personlige og yrkesmessige utfordringer
  5. Større evne til å takle relasjoner

Antall veiledningsningstimer etter behov. 90 minuttsprøvesesjon til kroner 390, ellers behovsprøvd pris


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge