Global University Norge

Om Global University, Norge

Vi startet Global University, Norge, fordi vi så sammenhengen mellom selvinnsikt og evnen til å leve gode liv. Det betyr ikke at målet er å gå rundt i en konstant lykkerus, men heller at vi er tilstede og skjønner hvor vi er. Er vi lykkelige, triste, sinte, glade, lei oss, frustrerte, så beynner selvinnsikten med å skjønne at vi er nettopp noe av dette. Når vi skjønner at vi er frustrerte, kan vi lettere finne ut hvorfor.

Global University, Norges utdanning mot emosjonell analfabetisme

Mange av oss mangler språk og begrepsapparat til å sette ord på grunnfølelser som oppstår i møtet med andre mennesker. Det skaper ofte frustrasjon og aggresjon, fordi vi ikke blir istand til å se hva som er våre behov. Vi blir ofte gående utilfredse fordi vi ikke vet hva vi skal gjøre med dette "noe som mangler". Mange samliv ryker på grunn av dette, men mange arbeidsforhold ryker også av samme grunn. Vi kan snakke om en emosjonell analfabetisme som skyldes at vi ikke lærer dette emosjonelle språket i løpet av oppveksten.

Global University, Norges rolle i å skape autonomitet i egne liv

I en verden med mange økonomiske krefter og agendaer, er det lett å bli manipulert vekk i fra oss selv, dersom vi ikke vi blir klar over hva vi vil og hva vi trenger. Vi trenger å være ansvarlige overfor oss selv og våre liv, for å kunne være ansvarlige overfor andre. Hvis vi aldri sier nei til andre vil vi før eller siden "gå på trynet" fordi vi trenger å ta vare på våre behov. Det vil ikke være i familiens eller arbeidsgivers interesse. Målet er å skape autonomitet i egne liv slik at vi får et høyt og velutviklet funksjonsniva i samspillet med andre mennesker. 

Global University, Norges kurs og terapitilbud

Global University, Norge tilbyr kurs til privatpersoner, bedrifter og NAV og kognitiv terapi og mindfulness behandling av de mest vanligste og kjente psykiske lidlesene.

Kursene er tilrettelagt for privatpersoner, bedrifter og NAV, men vårt grunnleggende fokus er hvordan vi skal fungere best som mennesker i den sammenhengen vi måtte befinne oss i. Vi tror at dette fokuset er i alles interesse, og vil bidra best økonomisk for NAV, tiltaksarrangører, og private bedrifter.

Med vår spesielt utviklede pedagogikk blir dette ikke kurs hvor vi bare snakker om temaene og hvor det skjer lite med kursdeltakerne, men vi kvalitessikrer prosessene hos hver enkelt deltaker, slik at bedrifter og organisasjoner kan være sikker på effekten av kurspakkene våre.


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge