Panikkangst oppleves for mange som veldig ubehagelig fordi anfallene er skremmende. Sammen med kognitiv terapeut Christian Bang vil du kombinere indre og ytre eksponering (se under) med en egen utviklet metodikk for å akseptere anfallene som gjør at anfallene først bli mindre hyppige og så forsvinne helt.

Terapien gir metoder som gjør at du fjerner angst for angsten (nevrologisk aksept) og gjør at kroppen oppnår samme tilstand som det som det man oppnår med angstdempende medisiner, uten å bruke de samme medisinene (f.eks. valiumeffekten uten å bruke valium).

Vi begynner kurset "Bli kvitt panikkangst" med å fortelle om angstens fysiologi, i forhold til hva som skjer og hvorfor det skjer. Ved å få deg til å se at å unngå alle situasjonene man frykter, vil du etterhvert bli så låst at det går ut over livskvaliteten. Ved å fortelle om at angst i mange tilfeller er naturlig og hvordan angsten først øker for så å gå ned igjen når man går inn i situasjonen man frykter (eksponeringskurven). Vi viser at ved å unngå situasjonen vil angsten aldri få sjanse til å gå ned igjen og det vil på lang sikt være en dårlig ide.  

Mange terapeuter synes denne lidelsen er utfordrende fordi de ikke finner identifiserbare stimuli. Derfor får man heller ikke brukt eksponeringsterapi eller desensitivering. Vi bruker derfor indre og ytre eksponering 

Hva du vil lære?
1. Panikksirkelen
2. 4 trinnsmetoden og nevrologisk aksept
3. Christian Bang, kursholder
4. Angsthierarkiet og eksponeringsplanen
5. Målinger av angst og depresjon
6. Målinger av angst, depresjon og selvbilde, del 2
7. Evaluering av uken, "Bli kvitt sosial angst"
8. Bli kvitt panikkangst, introduksjon
 
LES MER                                                    PÅMELDING

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge