Generalisert angstlidelse (GAD)

GAD bekymretGeneralisert angstlidelse (GAD) er en kronisk vedvarende tilstand av angst som ikke er tilknyttet noen bestemt situasjon eller objekt. Denne tilstanden kan vare i flere måneder hvor symptomene er tilstede nesten hele tiden. Man kan få tanker om at noe forferdelig kan skje, men man vet ikke hva. Man svetter konstant under armene, har urolig mage og diaré, og er ikke i stand til å få søvn som gir ordentlig hvile.

Bekymringens rolle i GAD

Personer med GAD bekymrer seg for alt og for bekymringen. Bekymringene er mer forstyrrende og irrasjonelle enn hos normale personer. Personer med denne lidelsen har kronisk tendens til BIS aktivering (BIS=Behavioral inhibition system, eller et atferdshemmende system).

GAD symptomer

GAD kan forstyrre daglig funksjon, selv om symptomene ikke er kontinuerlig tilstede i de seks månedene som den formelle diagnosen krever. Personen kan ha problemer med å konsentrere seg, ta beslutninger og huske forpliktelser. Man har kroniske muskelspenninger, og er konstant emosjonelt urolig, anspent og årvåken (på ”allerten”). 

Atferdsmessig søker man avspenning og mindre stimulering, noe som bekreftes av BIS tendensen.

Ca 4.3% av et stort utvalg av personer over 15 år, rapporterer om symptomene i generalisert angstlidelse (Kadri et al., 2007). Lidelsen ser ut til å begynne i barndom og ungdomsåra (Wittchen et al.; 1994).

Behandling av generalisert angstlidelse (GAD)

 I generalisert angst behandling kombinerer vi tradisjonell kognitiv terapi med mindfulness som en uslåelige behandlingskombinasjonen mot GAD. LES MER

Kontakt oss for prøvebehandling av generalisert angst. Trykk på kontaktknappen over eller ring 917 26 373. Ingen venteliste.


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge