Sosial fobi

sosial fobi mennesker ved bordSosial fobi er unormal stor frykt for situasjoner hvor personen kan bli evaluert eller bli satt i forlegenhet.
Lidelsen ble tidligere kalt angstnevrose (fobisk angst) og ble til midten av 80-tallet, regnet som en bagatellmessig psykisk lidelse.
I dag økende interesse for tilstanden, både forskningsmessig og klinisk.
Typiske symptomer:
          Redsel for situasjoner der en kan tiltrekke seg andres oppmerksomhet.
         Utholder slike situasjoner med stort ubehag
         Utvikler unngåelsesatferd
         Redusert funksjonsnivå

Kjennetegn på sosial fobi

Sosial fobi kjennetegnes av frykt for å dumme seg ut i sosiale situasjoner slik at en blir negativt vurdert av andre. Man utvikler en overbevisning om at man når man gjør upassende handlinger i egen og andres øyne får det katastrofale følger med tapa av sosial status. Når en person med sosial fobi oppfatter en sosial situasjon som truende aktiverer han eller hun alarmskjemaer, som er et sammensatt reaksjonsmønster av tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og atferd. Vanligvis er slike alarmskjemaer viktige for å overleve i farlige situasjoner, hvor handler rask på instinkt. Problemet for en sosial fobiker er at disse skjemaene utløses av subjektive tolkninger som ikke stemmer overens objektive og reelle farer. De kroppslige fornemmelsene i alarmreaksjonen blir oppfattet som en kilde til faren og angsten som oppleves. Rødming tas som et bevis for at man dummer seg ut og hjertebank er et bevis for at man mister kontrollen. Signaler som var ment for å varsle om fare, blir bevis for at det har skjedd katastrofer. 

 

Angsreaksjonene i sosial fobi

Angstreaksjonene i sosial fobi er svært kraftige. Panikkanfall i sosiale situasjoner ikke uvanlig. Personer med sosial fobi unngår angstskapende sosiale situasjoner, spesielt gruppesituasjoner. Yrkesvalg styres ofte av den sosiale fobien og enkle hverdagslige situasjoner er vanskelige.
Personer med sosial fobi har vesentlig unngåelsesatferd  og redusert funksjonsnivå  i arbeidsliv og/ eller fritid.

Sosial fobi og usikkerhet om seg selv

Personer med sosial fobi har et markert ønske om å gi et godt inntrykk av seg selv overfor andre, og en vedvarende usikkerhet om ens evne til å gi et slikt inntrykk. Denne usikkerheten skapes av en overbevisning om at en kommer til å oppføre seg på en upassende og uakseptabel måte. Det fører til en forestilling om at en slik upassende og uakseptabel atferd fører til katastrofale konsekvenser:
        Tap av status
        Tap av verdi i egne og andres øyne
        En risiko for avvisning

(Beskrivelsen av diagnosen er basert på DSM 4, TR  & ICD 10)

Les mer 

Behandling av sosial angst

Fobier

Panikk lidelse

Obsessiv- kompulsiv lidelse

Årsaken til angstlidelser og behandling av angst

Kontakt oss for prøvebehandling av sosial angst. Trykk på kontaktknapper over eller ring 917 26 373. 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge