Global University Norges verdier, terapeutGlobal University, Norges verdier

Her beskriver vi hva Global University, Norge vektlegger i våre kurs og terapitilbud. Vi vektlegger at våre terapeuter og instruktører være bevisst på verdier i yrkesutøvelsen.

Global University, Norges kurs og terapitilbud skal hindre lært hjelpeløshet

Global University, Norges kurs og terapitilbud skal på sikt gjøre deg mindre avhengig av terapi. Langvarig terapi skaper ofte uheldige bindinger og avhengighetsforhold som kan ta fra deg ditt eget ansvar, og dermed også din egen motivasjon for å handle. Det finnes faser i manges liv hvor vi trenger hjelp og er avhengig av andre, men det er viktig at vi ikke blir værende i dette avhengighetsforholdet. Da vil vi stagnere, og av og til også gå inn i det psykologien kaller lært hjelpeløshet. Derfor ønsker vi å tidsbegrense terapi til maksimalt 10 sesjoner når det er mulig.

Global University, Norges terapeuter skal skille rollen som terapeut fra rollen som selger

For noen klienter vil behovet for terapi være større, særlig når man har mer komplekse og sammensatte psykiske lidelser. Vi vil anbefale mer terapi hvis klienten har nytte av det og tar ansvar for sin videre prosess ved å følge de anbefalingene terapeuten gir. I motsatt fall skal terapeuten avslutte terapien umiddelbart. Anbefalingene om terapi skal være begrunnet av terapeutiske behov, og ikke være motivert av økonomisk vinning. Vi er altså forpliktet til å skille mellom vår rolle som selgere og vår rolle som terapeuter. Det betyr at markedsføringen av terapitilbudene skal være balansert og inneholde informasjon om både styrker og begrensninger. Det samme gjelder når terapeuten gir råd til klienten om hvorvidt klienten bør fortsette terapien eller ikke. 

Global University, Norges priser og avbestilligsbetingelser er basert på våre verdier

Global University, Norges priser og avbestilligsbetingelser er basert på våre verdier. Grensesetting i forhold til betalingsplikt for avtalte tider har vi for å verne om den sosiale prisprofilen og for å hindre at personer med akkutte terapeutiske behov skal bli utestengt. Du kan lese mer om dette her.

Global Universitys kursholdere skal oppdage terapibehov og anbefale terapeutisk hjelp når det er nødvendig

Kursene og terapitilbudene har som mål at du:

  1. skal kunne kjenne igjen ting i ditt eget liv
  2. skal kunne få noen "verktøy" og strukturer til å forandre din egen situasjon
  3. skal eie din egen prosess for å bli motivert til forandring
  4. skal øke din selvinnsikt og observasjonsevene for å få øye på nye strategier for å fungere bedre som menneske
  5. skal få økt din livskvalitet både ved endring og økt tilstedeværelse i det du allerede har (Både "doing mode" og "being mode")

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge