Verdens beste terapiredskaper, lykkelig familieKognitiv atferdsterapeut med verdens beste terapiredskaper

En kognitiv atferdsterapeut har i følge forskning blant verdens beste terapiredskaper. Våre effektstudier av vår egen terapi bekrefter dette. Selv om offentlig psykoterapi kan være billigere, er det ofte lang ventetid og mindre effektivt enn kognitiv atferdsterapi, særlig på angst og depresjonlidelser. Det er omtrent ingen tilgang på kognitive atferdsterapeuter i det offentlige og man må da som regel ta til takke med mindre effektiv terapi.

Grunnen til effekten av vår kognitiv og mindfulnessterapi på depresjon

Mine klienter kan oppleve at en depresjon de har fått behandling for lang tid uten at det har hjulpet, forsvinner etter noen få uker i min terapi. En av grunnene til dette er at vi forandrer noe vi kaller "selvskjemaer". Dette er en del av overbevisningene om deg selv. Noen er overbeviste om at de er stygge (utsendemessig), uelskelige, hjelpeløse, maktesløse, inkompetente, sårbare, usympatiske. Dette er antagelser som blir til gjennom oppvekst og barndom.

Jeg avdekker at depressive klienter har opp til 28 slike negative antagelser om en selv og vi "reprogrammerer" dem til gode positive antagelser. Selv om sammenlikningen halter litt, kan vi si at vi bytter software programmer i hjernen. Dette bidrar til at kroppen selv produserer mer hormoner som bidrar til energi og lyst (slike som dopamin, endorfin, serotonin og noradrenalin) som igjen gjør at man kommer ut av depresjonen. Man begynner å registerer de positive tingene rundt seg og får mer glede av å være sammen med andre mennesker. Kombinert med "mindfulness" kognitiv terapi gir dette rask nedgang av depresjonsgrad helt til depresjonen er borte.

Grunnen til effekten av vår kognitiv og mindfulnessterapi på angst og stress

På samme måte kan for eksempel reprogrammeringen av tankegang bidra til reduksjonen av stresshormonene adrenalin og kortisol, som ved overproduksjon fører til ulike typer angstlidelser. Forskjellige psykiske lidelser lager ulike nevrologiske spor i hjernen. Belønningssystemene i hjernen, som ofte vedlikeholder lidelsen, må erstattes med nye belønningssystemer for å skape nye nevrologiske baner som bidrar til at man blir frisk. Det er denne reprogrammeringen av nevrologien i sentralnervesystemet som gir de raske målbare resultatene, men det er få psykoterapeuter som er trent og utdannet til å gjøre en slik nevrologisk omprogrammering. Mange av mine klienter har opplevd at en psykolog kan hjelpe i form av at en kan sitte å "tømme seg" til noen som lytter. Men de opplever ofte at terapien stagnerer etter en stund fordi psykologen mangler effektive terapeutiske redskaper til å ta dem videre. Så kommer de til meg med målbar depresjon eller angst, og etter noen få terapikonsultasjoner tar vi en ny måling som viser at angsten og depresjonen er borte. LES MER

 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge