ocd fotgjengerfeltObsessiv- kompulsiv lidelse (OCD)

OCD består av en kognitiv del, som er den obsessive, og en atferdsdel, som er den kompulsive.

Obsesjoner er repeterende og uønskede tanker, bilder og impulser som invaderer bevisstheten som ofte er ekle og avskyelige for den det gjelder og veldig vanskelig å bli kvitt eller kontrollere.

Kompulsjoner er repeterende atferdsresponser, som en som til stadighet vansker hendene. Dette er atferdsmønstre som er vanskelig å bryte. Kompulsjonene er ofte responser som har til hensikt å redusere angst som oppstår på grunn av intrusive tanker.

 

Atferdskompulsjoner i OCD

Atferdskompulsjoner er ekstremt vanskelig å kontrollere. De går ofte ut på å sjekke ting gjentatte ganger (for eksempel om døren er låst eller komfyren er slått av, vasking av hender, osv). Hvis personen ikke gjentar ritualet vil han eller henne oppleve ekstrem angst, som kan ende opp i panikk angst. Likt fobiske unngåelsesresponser, blir kompulsjoner styrket gjennom negativ forsterkning fordi de tillater personen å unngå angst.

Forekomst av OCD i befolkningen

Torres et al. (2006) anslår forekomsten av denne lidelsen til ca 1.1 %. Lidelsen er et komplisert problem, med signifikant sammenfall med andre problemer på 62 % for de med denne lidelsen.

Psykologiske forklaringer på OCD

Psykoanalytikere mener at obsesjoner og kompulsjoner også er en måte å håndtere angst. I følge Freud er obsesjoner symbolsk forbundet til den underliggende impuls. En kompulsjon er en måte å ta tilbake eller å ugjøre et uakseptabelt behov, som for eksempel at tvangstanker om skitt og tvangshandlinger som å vaske hendene er en måte å takle skitne seksuelle impulser. Fra et atferdsperspektiv vil handlinger som reduserer angst (kompulsjoner) øke på grunn av negativ forsterkning, slik som personer som vasker seg av frykt for å bli forgiftet.  Reduksjonen av angst fungerer her som en belønning.

I følge kognitive teorier har alle tvangstanker (obsesjoner) men personer med den lidelsen skiller seg fra vanlige personer ved at de ikke klarer å holde disse fryktlige tankene ut av bevisstheten. Engstlige personer har større problemer med å kontrollere tanker enn andre. Vanlige mennesker kan forkaste slike tanke med å tenke på noe positivt, men personer med denne lidelsen blir engstlige av tanken, som igjen gjør det mer vanskelig å forkaste grusomme tanker med gode handlinger

Behandling av tvangslidelse (OCD)

Høy angst er drivkraften i å tro på en tvangstanke og for å tvangshandle. Reduksjon av angsten vil på den andre siden ofte redusere behovet for å tvangshandle. LES MER

Kontakt oss for prøvebehandling av OCD. Trykk på kontaktknappen over, eller ring 917 26 373. 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge