Kognitiv terapi består helt enkelt i å endre tankegang for å endre følelser. Hvis du er nedstemt kan årsaken skyldes hva du tenker.
Sett at du blir nedstemt i en sosial situasjon. Dersom du tenker "Ingen liker meg" vil du bli nedstemt. Terapien går i korthet ut på å endre hvordan du tolker og tenker i sosiale situasjoner.
Hvis din tolkning "Ingen liker meg" kan endres til " mange liker meg dersom jeg gir dem øyenkontakt og begynner å prate med dem" vil humøret ditt skifte fra nedstemt til oppstemt.

Dette siste eksempelet viser også betydning av å endre atferd for å endre virkelighetsforståelse omkring sosiale situasjoner. Med kognitiv terapi mener vi egentlig kognitiv atferdsterapi (KAT). Innen depresjon er det for eksempel viktig å endre isolasjonsatferd til atferd som gjør at du kommer ut blant mennesker for å få økt sosial støtte, samtidig som du endrer negativ tankegang omkring sosiale situasjoner som i eksempelet over. Mange undersøkelser underbygger betydningen av økt sosial støtte for å komme ut av depresjon.

Men alt dette er det enklere å demonstrere for deg i en prøvesesjon på 90 minutt. Det er vanskelig å lese seg til en full forståelse uten å prøve terapien i praksis. Når du ser at du forandrer humør og demper angst og hvorfor det skjer, vil du få en dypere forståelse av kognitiv terapi. Med andre ord; "Learning by doing" er den beste formen for læring.

Terapien har også mange flere metoder enn det vi beskrev over, noe vi kaller metakognitiv terapi. Det blir for omfattende å forklare her, men er intergrerte metoder i behandling av de ulike lidelsene. Jeg anbefaler at du finner din lidelse i menyen under "kognitiv terapi/mindfulness" og leser om behandlingen av den. Da bør du kjenne deg igjen i en del av beskrivelsene. Dernest anbefaler vi en prøvesesjon.

Struktur og oppbygging av terapisesjonen i kognitiv atferdterapi (KAT)

En stor del av terapieffekten i kognitiv terapi skyldes at hver terapisesjon bygger på en velutprøvd og bestemt struktur. Denne har blitt utprøvd og forbedret siden begynnelsen på 60 tallet. Vi avviker fra strukturen når det er terapeutisk riktig å gjøre noe annet, men hovedstrukturen i terapisesjonen har vært med på å sikre terapieffekten i en årrekke. Mange psykologer innvender med rette at mye av terapieffekten også ligger i at man har en god terapeutisk allianse mellom klient og terapeut, noe som blir bekreftet av forskning. Vi ser imidlertid at dette ikke er nok. Uten en god terapeutisk metodikk, vil ofte terapien stagnere, noe den også ofte gjør hos tradisjonelle psykologer. Den uslåelige terapieffekten skyldes kombinasjonen av behandlingsmetodikk og den terapeutiske aliansen.

 

Hver sesjon i kognitiv atferdsterapi (KAT) følger en fast struktur som kan se slik ut:

1. Oppdatering fra siste gang og humørsjekk?

 Hvordan har uken vært? (Sammen med terapeuten vurderer de hvilke problemer som er sentrale for å sikre at det viktige for mer oppmerksomhet enn det uviktige)

Har det skjedd noe spesielt siden sist?

Hvordan har ditt humør vært?

Spesielle behov og utfordringer

2. Overgang fra forrige sesjon

Viktige ting vi snakket om sist, hva lærte du (2 til 3 setninger)

Har du noen reaksjoner fra forrige gang?

Noe du ikke likte ved forrige sesjon? (selv om sesjonen ble evaluert forrige gang, kan det være nyttig å sjekke om klienten kan komme på noe en uke senere)

Spesielle ting du ønsker på dagsorden (Klienten forteller hva hun eller han ønsker som dagsorden basert på ukas hendelser og utfordringer)

Gjennomgang av hjemmeoppgaver. Hva har du lært?

3. Dagens tema

 Dette er ofte hovedfokuset for timen. Temaet kan være basert på klientens ønsker og behov, men kan også foreslås av terapeuten.

Avslutte med feedback fra klienten for å sikre at begge har god og riktig forståelse av terapiens effekt 

4. Ny oppgave til neste time

 Grundig gjennomgang av hjemmearbeid for å sjekke om oppgavene er realistiske

 

5. Oppsummering og tilbakemelding

Ny feedback fra klient på både innhold og prosess

 

6. Avtale om ny sesjon

 

Prøv kognitiv terapi

 

Finn ut om hvilken terapiform som passer til din lidelse


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge
Prøv 90 minutts kognitiv terapi for kr. 390
Prøv oss på skype eller kom til terapikontorene på Lillestrøm eller Neskollen i Akershus. Fyll ut skjemaet og klikk send! Du kan også ringe eller sende SMS på telefon nr +47 917 26 373. Pårørende kan ikke be om time på vegne av andre.
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn ditt telefonnummer
Skriv en melding

Personvernerklæring

Denne erklæringen gjelder for Global University med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

  • Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
  • Gi deg relevant og tilpasset innhold
  • Måle og analysere trafikken på nettsidene