Vår behandlingseffekt på depresjon målt med Beck Depression Inventory 1

I denne testen har vi brukt Beck Depression Inventory 1 som grunnlag for å måle effekten av vår terapi på depresjonssymptomer. Denne testen er det mest annvendte diagnoseverktøyet i kliniske studier. Vi har tatt et tilfeldig utvalg av klienter med depresjon, hvor vi har målt symptomene ved førstekonsultasjonen og etter et vist antall behandlingssesjoner. I denne testen er det mulig å få 63 poeng, som vil være det høyeste målbare nivå for depresjons symptomer. Man regner i denne testen at en skåre på 10-16 poeng, som mild depresjon, en skåre fra 17-29 som moderat depresjon og en skåre fra 30-63 som alvorlig depresjon.

Dersom du ikke er statistiker kan du nøye deg med å legge merke til første tabellen under. Bokstaven N i andre kolonne, står for antall personer som er målt.

BDI 1 betyr 1. måling av symptomer. BDI 2 betyr 2.måling av symptomer. "Mean" betyr gjennomsnitt av først måling 1, (22,17)  og så måling 2 under (6,79). Det  betyr at behandlingen i snitt har dempet symptomene fra 22,17 til 6,79. Det betyr at snittet på 2. måling ligger langt under grensen for mild depresjon . Denne effekten ble oppnådd ved et snitt på 7,1 behandlingskonsultasjoner (står ikke i noen av tabellene).  

One-Sample Statistics 

                N          Mean Std. Deveation S.E. Mean
BDI 1 29 22,17 8,45 1,57
BDI 2 29 6,79 5,46 1,01

 

 

 

 

 

 

 

Vår behandling av depresjon har signifikant effekt

For deg som er med på et aldri så lite dypdykk, kan vi nå gå til neste tabell. Under "Mean difference" finner vi verdiene 21,17 og 5,79. For en forsker på behandlingseffekter er det viktig å vite om denne effekten er tilfeldig eller om den er påvirket av andre faktorer enn terapien. Derfor bruker vi noe som heter nullhypotese. 

Nullhyptesen er at "Behandlingen har ingen effekt". Forskningshypotesen er at "Behandlingen har effekt". Hvis du fremdeles henger med, så kan du se under "Sig. (2-tailed)". Sig. er en forkortelse for "signifikans", som egentlig betyr sannsynlighet. Verdien ,00 betyr sansynlighet i % for for effektforskjellen dersom påstanden "behandlingen har ingen effekt" er sann. Verdien ,00 forteller oss at nullhypotesen er avkreftet og at forskningshypotesen "Behandlingen har effekt" er bekreftet. 

 One-Samle Test

  Test Value=1,000000
        95% Confidence interval of the Difference
              t

df

Sig. (2-tailed)

         Mean Differrence Lower  Upper
BDI 1 13,49 28 ,00 22,17 17,96 24,39
BDI 2 5,71 28 ,00 5,79 3,72 7,87

 

 

 

 

 

 

 

Vår kognitive terapeut, Christian Bang, var for en tid siden på et seminar med depresjonsbehandlere i hele Norge. Der var de fleste enige om at depresjonsbehandling var oppskrytt. Denne effektstudien tyder på at de fleste andre behandlerne har valgt feil terapimetodikk. Denne behandlingen har i alle fall fungert, selv om vi ikke har dokumentert langtidseffekten. Langtidsstudier er imidlertid dyre og tidkrevende og krever ekstern finansiering.

Depresjon behandling

I vår depresjon behandling har vi funnet en effektiv metodikk for å dempe depresjonsymptomer raskt. Denne metodikken kombinerer kognitiv terapi og en egenutviklet metodikk for å dempe påtrengende negative tanker og depressive følelser. LES MER

Kontakt oss for prøvetime i kognitiv terapi mot depresjon. Trykk på kontaktknappen øverst eller ring 917 26 373.


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge