Medisiner mot angst og virkninger av medisiner

Medisiner mot angst og virkningerI denne artikkelen tar vi for oss noen av de viktigste medisinene og medisingruppene  som brukes i behandling av angst, for eksempel benzodiazepiner og valium. Vi tar med noen av medisinenes bruksområder og virkninger. Vi har ikke tatt med betablokkere, fordi disse medisinene først og fremst blir blir brukt til andre medisinske tilstander enn angst, selv om disse medisinene kan dempe angst ved at de demper autonom aktivitet i nervesystemet. Vår klar over at medisinfeltet utvikler seg rask, slik at du må sjekke om infoen du får her er oppdatert.

 

Benzodiazepiner

Noen leger forskriver medisinen benzodiazepiner til å behandle nervøsitet og angst. Problemet med dette er at benzodiazepiner kan forverre depresjonstilstanden som ofte er kombinert med angstkomponenten. Angst kan derfor ofte behandles bedre med kognitiv terapi uten bruk av disse medisinene (Burns 1999).

 

Valium

En vanlig angst eller beroligende medisin er diazapam, også kjent som valium. Disse medisinene er lagt for å redusere angst så mye som mulig uten å gjøre personen mindre våken eller mindre konsentrert. Mange psykoterapeuter er skeptiske til medikamentbruk, siden man er avhengig av at klienten blir eksponert for angsten for å lære å takle den.

Prøv kognitiv terapi for angst og depresjon       

Medisinsk forklaring på angstmedisinenes virkning

Angstmedisiner virker på den måten at det sinker ekshiberende synapsisk aktivitet i nerversystemet. Bisopirone har en enklere effekt enn diazipam, og fungerer ved å blokkere reseptorer for det ekshibiterende transmitteret serotonin og med å øke den postsynapsiske aktiviteten til GABA, som hemmer nevral aktivitet i områder av hjernen som har med emosjonell aktivering å gjøre (Gorman, 2002; Pies, 1998). 

 

Bruk av angstdempende medisiner i kombinasjon med psykoterapi

Noen ganger blir angstdempende medikamenter brukt i kombinasjon med psykoterapi for å hjelpe klienten til å takle problematiske situasjoner bedre (Stahl, 1998). En midlertidig reduksjon av angsten ved hjelp av medisiner kan gjøre at klienten kan gå inn i angstfremmende situasjoner og lære å takle dem bedre. 

Uønskede virkninger av angstmedisiner

Angstmedisiner kan ha uønskede effekter som konsentrasjonsvansker og trøtthet, og kan føre til psykologisk og fysisk avhengighet. Mennesker som opplever psykologisk avhengighet kan opplev intens angst og urolighet når de stopper å ta medisinen (Lieberman, 1998). I tillegg kommer ofte angstsymptomene tilbake når man stopper å ta medisinen.  

Prøv kognitiv terapi for angst og depresjon      

Fobier 

Panikk lidelse

Obsessiv- kompulsiv lidelse

Psykologiske faktorer i angstlidelser

 

Kontakt oss for 90 minutts kognitiv terapi. Trykk på kontaktknappen over eller ring 917 26 373. 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge