ME og Fibromyalgi behandling med kognitiv terapi og LDN

ME og Fibromyalgi behandling med LDN personStudier viser at LDN blokkerer opiat reseptorene i hjernen i 3-4 timer i den perioden hvor kroppens endorfinproduksjon er størst. Dette gjør at kroppen lures til å tro at det er mangel på endorfin og metenkephalin. Resutatet blir at kroppen setter i gang økt produksjon av disse. LDN er kostnadseffektivt fordi behandlingen koster ca. 200 kr, måneden når man har trappet opp til maksdosen på 4,5 mg. Man er heller ikke avhengig av stadige oppfølgingskonsultasjoner fra helsepersonell dersom man følger doseringsplanen.Low Dose Naltrexone (LDN) må ikke forveksles med Rituximab, som har blitt brukt i pilotprosjekter ved Haukeland sykehus på ME pasienter. Foreløpig er LDN det mest aktuelle preparatet som er tilgjengelig på resept. Rituximab vil sannsynligvis virke raskere i demping av utamttelsessymptomene i ME enn LDN, men mange i pilotgruppene ved Haukeland fikk tilbakefall og måtte gjenta Rituximab behandlingen. Forsøkene med dette preparatet ble stanset fordi den langvarige effekten etter endt behandling ikke var større enn blindtesten. Det kan derfor tyde på at den autoimmune reaksjonen vendte tilbake en stund etter behandlingen. Vi ser for oss at den mest effektive behandlingen av ME i framtiden kan bestå i å behandle først med Rituximab for rask demping av ME symptomene, for så å bruke LDN for å hindre tilbakefall. Men LDN kan også brukes først, men da tar rehabilteringen og symptomdempingen lenger tid. Den blir gradvis over 1-2 år. Fordelen med LDN er at den er en medisin som er såpass utynnet at man kan bruke den over lang tid uten noe negative helseeffekter (Ingen forandring i leververdier osv.). Derfor er den særs egnet som vedlikeholdsmedisin.

Fordelen med kognitiv terapi i kombinasjon med LDN behandling

Selv om utvalget ikke er stort nok til å fastslå behandlingseffekten av LDN medisinereing i kombinasjon med vår kognitiv terapi, ser vi konturene av en mye høyere rehabiliteringsprosent. Denne effekten skyldes sannsynligvis kombinasjonen av høyere endorfinnivået med LDN, og at vi manipulerer hormonnivåene indirekte med kognitive prosesser.

Personer som ikke går i vår kognitiv terapi eller tilsvarende terapi, har mye mer blandet effekt av LDN behandling. Årsaken kan være at de har en ubehandlet depresjon, som gir lavt nivå av dopamin og serotonin i tillegg til lavt endorfinnivå. Det kan bety at de har økt produksjonen av endorfin, men ikke av dopamin, noradrenalin og serotonin. Man trenger å få opp alle hormonene som spiller en viktig rolle i energivået. Det kan også være at de ikke har behandlet tilstrekkelig med aktivitetstilpasning (se senere i artikkelen). Men sammenhengene kan selvsagt være mer komplekse. 

Effekten av LDN for personer med fibromyalgi

I fibromyalgi har LDN også betydning i forhold til reduksjon av smerte. Vårt utvalg av klienter med fibromyalgi er for lite til å slå fast en slik effekt, men studier av LDN i USA har slått fast en slik effekt på personer med fibromyalgi. Årsaken kan være at hormonet endorfin ikke bare er viktig for energinivået, men også for smerteblokkering i sentralnervesystemet. 

Oppsummering av ME og Fibromyalgi behandling med kognitiv terapi og LDN

Vi kan oppsummere denne denne delen av artikkelen med at:

  1. Personer med ME og fibromyalgi har som oftest lavt endorfinnnivå og autoimmune reaksjoner med mentale følgetilstander som forsterker symptomene (blant annet lav energi).
  2. Behandlingen blir mer effektiv med kombinasjon av kognitiv og biologisk behandling.

I tillegg må rehabiliteringen også inneholde planer  for aktivitetstilpasning for å gradvis øke kroppens toleranse for aktivitet uten å krysse grensen som gir utmattelsesreaksjoner. Dette må selvfølgelig også tilpasses sykdomsstadiene. Du kan lese mer om dette hvis du trykker her.

Les mer om sykdommens stadier/aktivetetstilpasning

 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge