Smitte-effekt

Noen av endringene i atferden som fremtrer når en blir engstelig, kan påvirke samspillet med andre på en uheldig måte. Et sterkt indre fokus kan gjøre at en blir oppfattet som mindre varm og utadvent. Dette kan bidra til at andre reagerer mindre vennlig. Dermed får en bekreftet sin opprinnelige frykt.

Prosesser som hindrer at mennesker med sosial fobi får avkreftet sine negative automatiske tanker (N.A.T)

  1. Tryggingsstrategier:En foretar seg noe for å trygge seg i situasjonen, og tror således at en forhindrer negativ vurdering fra andre.
  2. Selvfokusering : En danner seg et inntrykk av hvordan en oppfattes av andre ut fra de kroppslige fornemmelsene. (følelsesmessig resonnering).
  3. Angst påvirker sosial atferdAndre kan merke angstssymptomer og reagere. Dette forverres når pas. anvender tryggingsstrategier
  4. Forventningsangst og ettergrublerier:En reflekterer i detaljer rundt alt som i verste fall kan skje – dette kan føre til at angsten melder seg. Når en er ute av den sosiale situasjonen, foretar han en  ”kritisk granskning” - det fører til et mer pessimistisk bilde av hvordan hele situasjonen forløp. Det aktiverer sterk skamfølelse, også etter at selve angsten har blitt redusert. En samordner også tidligere opplevelser der en har ”mislykket”, og dermed forsterkes overbevisningen om sosial inkompetanse.

Omfang og livsforløp på sosial fobi

Livstidsprevalens på sosial fobi er 13 %, hvorav 16% for kvinner og 11% for menn. Grensen mot normalsjenanse og hemming er flytendeDette er også fordi det i visse perioder av livet, f.eks i tenårene er normalt å være mer sjenert og hemmet.

Tidlig debut av lidelsen er vanligst. Den debuterer oftest snikende i tenårene og har som regel kronisk forløp. Barn som har vist påtagelig skyhet allerede i tidlig barndom (behavioural inhibition) er mer utsatte for lidelsen.

Senere debut av sosial fobi skyldes ofte hendelser med sosial oppmerksomhet eller en depresjonsperiode. Sosial fobi kan ha en generalisert eller ikke generalisert form.

Behandling av sosial angst

Kontakt oss for gratis prøvetime i kognitiv terapi. Fyll ut kontaktskjemaet til høyre, eller ring 917 26 373. 

 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge