Vanlige angstlidelser

Angstlidelser

Under finner du vanlige angstlidelser-årsaker og symptomer. Trykk på angstlidelser som du vil lese om, f.eks. AgorafobiGeneralisert angstlidelse (GAD)Panikk lidelseObsessiv- kompulsiv lidelse (OCD), osv. Da finner du beskrivelser av ulike angstlidelser-årsaker og symptomer. Sidene har fokus på at du skal kunne kjenne igjen angstlidelser hos deg selv eller hos andre. Husk at du ikke har rett til å diagnostisere andre hvis du ikke er utdannet helsepersonell. Artiklenes formål er å få deg til å undersøke din angstlidelse og dine symptomer videre hos kvalifisert helsepersonell. Det er best om den som har angstlidelsen leser artiklene selv enn om du som pårørende gjør det, fordi personen selv da blir mer motivert for å søke behandling fordi personen gjenkjenner symptomer. Hvis du som pårørende vil for mye på vegne av andre, vil ofte personen føle seg overkjørt.

Sidene har ikke hovedfokus på behandlingsformer, siden vi har andre sider som går grundig inn i hvilke behandlingsformer som er de mest effektive for ulike angstlidelsene. Du finner mer om behandling av ulike angstlidelser under menypunktet behandling.

 Vi har utelatt psykoseforsyrrelser og personlighetsforstyrrelse selv om disse ofte også gir høy angst. Grunnen er at vi har spesialisert oss på lidelsene under, og ikke psykoser og personlighetsforstyrrelser. Vi tilbyr ikke behandling på institusjon, noe god psykosebehandling ofte krever. Vi kan behandle angst og depresjon hos de med personlighetsforstyrrelser, men ikke selve personlighetsforstyrrelsen fordi denne ofte er en mer fastlåst del av personens personlighet. 

Agorafobi

Agorafobi er en frykt for å være på offentlige steder eller i situasjoner hvor det kan være vanskelig eller brysomt å komme seg ut, eller hvor hjelp ikke er tilgjengelig – i tilfelle en skulle få et panikkanfall. LES MER

Generalisert angstlidelse (GAD)

Generalisert angstlidelse (GAD) er en kronisk vedvarende tilstand av angst som ikke er tilknyttet noen bestemt situasjon eller objekt. LES MER

Obsessiv- kompulsiv lidelse (OCD)

OCD består av en kognitiv del, som er den obsessive, og en atferdsdel, som er den kompulsive.LES MER

Panikk angst

Panikkangst anfall oppstår plutselig og uforutsigbart. Symptomene kan være skremmende. Personer med slike anfall tror ofte at de er i ferd med å dø. LES MER

Panikkangs behandling

Panikkangst oppleves for mange som veldig ubehagelig fordi anfallene er skremmende. Vår erfaring er at ved å kombinere indre og ytre eksponering (se under) med en egen utviklet metodikk for å akseptere anfallene, vil anfallene først bli mindre hyppige og så forsvinne helt. LES MER

Psykologiske faktorer i angstlidelser

Vi har forskjellige teorier for hvordan angst oppstår, blandt annet de psykodynamiske teoriene og de kognitiv teoriene. Du vil få mer innsikt i dette under beskrivelsene av de spesifikke lidelsene. LES MER

Årsaken til angstlidelser og behandling av angst

Alle opplever angst som en naturlig reaksjon på en oppfattet fare. Slik angst en tilpasningsevne for å øke menneskets yteevne i en farlig situasjon. Denne artikkelen vil fokusere på angstlidelser som er ut av proporsjon i forhold til sitasjonen som trigger lidelsen, og som forstyrrer personens evne til å fungere i dagliglivet. LES MER


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge