De fleste av oss handler uten å tenke. Vi gjør ofte det vi er vant til. Når vi har lært oss redskapene vi trenger for å forstå oss selv og for å kommunisere med andre mennesker, trenger vi i en periode å ta bevisste valg hver gang vi handler for å forhindre at vi går tilbake til gamle underbevisste handliingsmønstre. "Meg selv under press" er et praktisk tilbud hvor vi øver på kommunikasjonsredskapene gitt i tidligere undervisning.

Undervisningen bygger på "Mitt egentlige "jeg"" og "Følelser og konflikthåndtering", men nå fokuserer vi mer på praktiske gruppeprosesser. Vi blir nærgående i hverandres prosesser, men lærer også å sette grenser for å hindre overtramp av andre. Dette blir en praktisk arena hvor vi øver på å handle og velge bevisst i pressede livssituasjoner, for å hindre at vi tar valg som ikke er gode og rasjonelle. For mange kan dette føles ubehagelig, men det er nyttig fordi vi lærer oss å bruke kommunikasjonsverktøyene i realistiske situasjoner som gir oss en uvurderlig kompetanse i det virkelige liv.

Antall veiledningsningstimer etter behov. 90 minuttsprøvesesjon for kroner 390, ellers behovsprøvd pris.


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge