Behandling OCD og tvangstanker behandling i Lillestrøm eller på skype

tvangstanker behandling tvangshandlingBestill rimelig OCD behandling i dag uten å bli registrert i et offentlig register. Vi  behandler OCD på vårt kontor i Lillestrøm eller overalt via Skype. Bruk kontaktknappen på vår hjemmeside eller kontakt oss på telefon +47 917 26 373.

"Mine utfordringer var at angst skulle ta over og bli til handling. Terapiprosessen gikk ut på å se at en tanke er ikke en handling. Det er ikke noe sannhet i det. Føle på angsten, drive den frem og se at den ikke er noe farlig. Jeg opplevde deg som en flink terapeut, som lett setter deg inn i situasjonen og ufarliggjør den. Du gir redskaper som lett kan brukes i dagliglivet. Resultatet av terapien er at jeg ikke kjenner på angst og at jeg tar ting annerledes." Les mer om hva andre sier om vår terapi

I tvangstanker behandling og behandling OCD har vi utviklet en velutprøvd terapimetodikk mot tvangslidelse som kombinerer tradisjonell OCD behandling med nyutviklet metodikk som reduserer angsten og tvangstankene. Den fungerer godt med en god terapeutisk relasjon mellom deg med OCD og terapeuten. Lidelsen behandles ved at du får noen redskaper som du bruker mellom sesjonene.  Tradisjonell kognitiv terapi kan noen ganger virke mot sin hensikt, fordi å motbevise en tvangstanke er det samme som å respondere på tanken og dermed lage en ny tvangshandling. Vår løsning på dette er blant annet å få deg til å oppsøke tankene i et bestemt tidsrom på døgnet og behandle dem ved våre terapimetoder. Denne inkluderer blant annet å stoppe angstens funksjon som bevis på at tanken er sann (bryte emosjonell ressonering). Ved å gå inn og ut av tvangstankene øver man seg opp til å akseptere og forstå tankene som noe på utsiden av seg selv, samtidig som man eksponerer og aksepterer angsten for å redusere den.  Ved å øve på dette i et bestemt tidsrom på døgnet oppnår man å oppsøke tvangstankene i stedet for at tvangstankene oppsøker en selv. Det gir en opplevelse av kontroll. Men dette er bare en del av metodikken. 

Høy angst som drivkraft til å tvangshandle

Høy angst er drivkraften i å tro på en tvangstanke og for å tvangshandle. Reduksjon av angsten vil på den andre siden ofte redusere behovet for å tvangshandle. Derfor fokuserer vi mye på å redusere angsten fordi da vil det bli lettere for deg å la være å tvangshandle.  Når du stopper tvangshandlingene, øker angsten på kort sikt. Derfor vil metodikken vår for å få ned angsten igjen være avgjørende for å lykkes. Problemet er også at tvangshandlingene fungerer som belønning siden angsten går ned. På denne måten har du gjennom lang tid formet hjernens belønningssystem (Behavioral activation system, BAS) til å tvangshandle. Hvis du stadig vasker hendene på grunn av tvangstanker om bakterier, vil du bli roligere og lykkelig av å vaske deg, fordi angsten går ned eller forsvinner. Dersom du stadig sjekker om  komfyren er slått av, blir du  blir belønnet med at angsten går vekk en stund og et nytt tilskudd av dopamin (lykkedop) for hver gang du sjekker.  Hjernen blir belønnet også av dopamin og du føler seg dermed tilfreds. Du utvikler derfor en dopaminavhengighet, samtidig som at unngåelse  av komfyrangst skaper mindre eksponering. I komfyrangst eksempelet kan tvangstankene være et brennende hus og forkullede barn liggende sammen med bamsen og dukken. Du kan tankemessig være klar over at han har sjekket komfyren for 20 minutter siden. Derfor hjelper det ikke med bevis, motbevis og alternative tanker osv. Du vil bruke  tvangshandlingen for å få vekk de ekle tankene (som du i mange tilfeller vet er usanne). 

Vår behandlingsmetodikk i OCD behandling

Den beste terapien er å stoppe tvangshandlingene (resposhindring) i kombinasjon med ved vår aksept/omfokuseringsmetodikk. Det betyr at du lærer å akseptere angsten og tankene bak angsten. Det gjør vi sammen gjennom en eget utviklet terapeutisk metode som jeg må gi individuelt. Å kjempe i mot tvangstanker gjør bare at tankene blir med påtrengende. Det blir som å sloss mot feieren; man blir bare svartere og svartere.

Ellers fungerer det likt som eksponeringsterapi, hvor å stoppe tvangshandlingen er å eksponere for angsten. Men i tillegg trenger klienten en metode som distraherer hjernen å så stor grad at det blir mindre mental kapasietet igjen til tvangstanker. Den må jeg også gi individuelt. 

Sterk tvangslidelse kan lage dype nevrologiske baner i sentralnervesystemet. Disse lager egne beløningssystemer i hjernen som belønner atferd som forsterker lidelsen. Terapien går derfor også ut på å lage et konkurrende belønningssystem som er sterkt nok til å konkurrere ut tvangstankene og tvangshandlingene (Behavioral activation system, BAS). Vi er etterhvert blitt gode på denne metodikken.

Ved ekstremt høy angst, kan man i en overgangsperiode bruke medisinering, men vi anbefaler å fase ut medisninene før behandlingen er ferdig. Medikamentet man bruker for denne lidelsen er høye doser av SSRIer, men fastlegen har hovedansvaret for medisineringen.  

Ønsker du å vite mer om vår OCD og tvangstanker behandling, bestill en prøvesesjon ved å trykke på kontaktknappen over. Det er ved å prøve ut tvangstanker behandling og OCD behandling at du får best kunnskap om terapiformen.  

Les mer om tvangslidelse (OCD)

Kontakt oss for 90 minutts prøvesesjon i behandling OCD. Trykk på kontaktknappen over, eller ring 917 26 373.                                   


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge