Hvorfor velge kurs fra Global University Norge 

Hvorfor velge kurs fra Global University, Norge?

Det finnes mange aktører som gir foredrag og kurs i beslektede emner som vi har med i våre kurs. Det spesielle i våre kurs og kurspakker er hvordan vi kvalitetssikrer din personlige prosess og endring og at vi fokuserer på at du skal mestre noen praktiske ferdigheter etter endt kurs.

Global Universty, Norge bruker sol metoden 

For å kunne sette igang dine egne prosesser trenger du et begrepsapparat. Dette begrepsapparatet er du med på å utvikle selv ved hjelp av noe vi kaller "SOL metoden". Dette sikrer at du forstår ordene som du trenger for å utvikle verktøyene du må ha for å sikre din egen prosess. Mange av oss tar det for gitt at andre legger det samme i ord som oss selv, og da vil vi ofte få dårligere kommunikasjon med andre mennesker. Solmetoden sikrer at alle i gruppa du deltar i får en mer felles forståelse av begrepene.

Global University, Norge trener deg i proaktiv planlegging

Når du har funnet det som gir deg mening og energi, skal du planlegge din egen prosess bakover fra bildet du har av det du ønsker deg og til der du er idag. Da vet du veien!

For å kanalisere energi inn i din egen vilje, og for å lage gode strategier for å oppnå det du vil, gir vi deg noen vertøy og rammer, blant annet har vi utviklet en egen personlig softanalyse på individnivå. Det vil gjøre deg mer motivert og produktiv. Du blir kaptein på din egen skute!

Vår metodikk sikrer at du gjennomfører din planlegging og begynner gjennomføringen av planen i løpet av kurset. For oss holder det ikke å snakke om emnene. Vi setter realistiske krav til din aktivitet og får deg til å definere dine krav til seg selv. Uten denne aktiviteten blir du ikke fornøyd med kurset.

Det kan i første omgang virke ubekvemt hvis du har et bilde av at det å gå på kurs er å være passiv mottaker av informasjon. Men i løpet av kursene vil du "tenne" så mye på din egen prosess at du vil sitte igjen med stort utbytte. Denne effekten er ikke mulig å kvalitetssikre like bra med kortere forløp. Derfor har vi valgt 10 ukers forløp på våre kurs (2x 45 min pr.uke), untatt kurset "Meg selv under press" som gis som 15 timers intensivkurs og depresjonsmestringskurset (KID) som gis som 8 uker ganger 2,5 timer, samt 2 oppfølgingsmøter. 

Global university Norge hjelper bedrifter og organisasjoner til å senke sykefraværet 

Det interessante for bedrifter og organisasjoner er kurspakkenes evne til å senke sykefraværet, øke innovasjon og produktivitet. Kurspakkene har også forbyggende effekt. Mange aktører vet mye om årsaker til sykefravær, men få vet hva de skal gjøre med det. Vi har mange undersøkelser som viser hvor mye det psykososiale arbeidsmijøet betyr for sykefraværet. Andelen varierer litt fra underøkelse til undersøkelse, men alle undersøkelser viser uansett at dette utgjør en stor andel. Derfor fokuserer vi blant annet på å kvalitetsikre psykososiale ferdigheter istedet for kun å kvalitetsikre kunnskap. Kunnskap får man med å bli fortalt. Ferdigheter får man ved å trene i utfordrende situasjoner som likner på de situasjonene man kommer i  det virkelige livet. Kvalitetsikringen ligger i å sikre at deltakerne mestrer disse situasjonene før de forlater vårt kurs. Vi kan ikke tvinge noen, men vi kan si at: "Dette må du mestre for å få kursbevis!" Dette fokuset gjør oss overlegne som aktører.  

Vi har gjennomtestede kursbøker med tekst og oppgaver, som kursdeltakerne jobber med i kurset, og som deltakerne kan arbeide videre med også etter kurset. Det vil øke utbytte av kursene ytterligere.

Derfor kan vi påstå at våre kurs og kurspakker kvalitetssikrer innovasjon, produksjon, konflikthåndtering, lavere sykefravær og bedre evne til å takle utfordrende sitasjoner privat og i yrkeslivet.


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge