Effektiv kognitiv terapi og mindfulness behandling mot angst, depresjon og stress

Kognitiv terapi og mindfulness 1 askekrone

Vi gir effektiv kognitiv terapi og mindfulness behandling på nett, skype eller ved vårt kontor i Lillestrøm. Vi tilbyr behandling uten offentlig registrering og kombinerer det beste fra kognitiv terapimindfulness, eksponeringsterapi og atferdsterapi i en egen utviklet metodikk. Dette gjør behandlingseffekten høy. Vi er også blant de få som offentliggjør effektstudier av vår egen terapi. Les mer om dette her. Les mer om hvordan vi behandler din spesifikke lidelse ved å trykke på behandlingstilbudene under. Dette sier brukerne om terapien vårVår måte å jobbe på terapeutisk

Depresjon behandling

I vår depresjon behandling har vi funnet en effektiv metodikk for å dempe depresjonsymptomer raskt. Denne metodikken kombinerer kognitiv terapi og en egenutviklet metodikk for å dempe påtrengende negative tanker og depressive følelser. LES MER 

Generalisert angst behandling

I generalisert angst behandling kombinerer vi tradisjonell kognitiv terapi med mindfulness som en uslåelige behandlingskombinasjonen mot GAD. LES MER

ME behandling-Fibromyalgi behandling

Vårt terapeutiske ståsted er at lidelsen ME (Myalgisk encefalopati) i seg selv ikke er en psykisk sykdom, selv om den kan føre til kognitiv svikt (nedsatt tankekapasitet). LES MER 

Lav selvfølelse behandling

Vi begynner lav selvfølelse behandling ved at vi kartlegger og graderer troen på 14 antagelser om hjelpeløshet og 14 antagelser om uelskelighet. LES MER

Panikkangst behandling

Panikkangst oppleves for mange som veldig ubehagelig fordi anfallene er skremmende. Vår erfaring er at ved å kombinere indre og ytre eksponering (se under) med en egen utviklet metodikk for å akseptere anfallene, vil anfallene først bli mindre hyppige og så forsvinne helt. LES MER

PTSD behandling

I vår behandling av posttraumatisk lidelse (PTSD) bruker vi en egenutviklet metodikk for å dempe angsten og produksjonenen av stresshormoner når de såkalte "flashbackene" gjør at man oppfatter normale situasjoner som farlige. LES MER

Sosial angst behandling

I vår sosial angst behandling kombinerer vi kognitiv terapi, eksponeringsterapi, atferdsterapi med en egenutvklet metodikk som demper angsten og de negative tankene i eksponeringssituasjonen. LES MER

Stress behandling

Dette er for deg som ønsker effektive mestringsstrategier mot stress for å takle livet bedre. Effekten av  stress behandling er bedre evne til å takle store utfordringer i yrkeslivet, samt bedre evne til verne om de tingene som betyr mest for oss. LES MER

Avhengighet behandling

Avhengighet behandling er for deg som har utfordringer med rus, spill eller annen avhengighet. Tilbudet er ikke for deg som trenger å avgifte kroppen eller som er avhengig av et kontrollert miljø som fjerner alle triggere som kan føre til tilbakefall. LES MER

Vi tilbyr også  kurs og individuell oppfølging innen: 

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi består helt enkelt i å endre tankegang for å endre følelser. Hvis du er nedstemt kan årsaken skyldes hva du tenker. Les mer

Metakognitiv terapi

Senere års utvikling av terapien har ufordret endringsfokuset i tradisjonell kognitiv terapi. Vi har sett at mange lidelser forverres av at man alltid skal forandre på ting. Les mer

Mindfulnesstrening

Mindfulness eller oppmerksomt nærvær handler om at du er til stede i øyeblikket, og lar ting være som de er uten å vurdere dem. Du kan være oppmerksom på lyder eller lukt i skogen, smaken av mat eller kaffe, og fokusere på dette. Les mer

Personlig avklaring

Mange av oss mister seg selv underveis på livsveien vår. I dette kurset vil du bli mer bevisst på å finne tilbake til hvem du ønsker å være, og hvordan liv du ønsker å leve. Les mer

Selvutvikling

Dette er et nettkurs med tekst og oppgaver for deg som ønsker redskaper til å erstatte et tap med nye drømmer, og ønsker redskaper til å realisere det nye som skal komme i stedet for det gamle. Det er også et tilbud for deg som ikke har det så aller værst, men som kjenner at du mangler noe i livet ditt. Les mer

Konflikthåndtering

Hva gjør jeg når jeg får vonde følelser i forholdet til en kollega eller overordnet? Lær deg sammenhengen mellom tanker og følelser, og lær hvordan du kan bedre følelser om andre og deg selv ved å tolke annerledes. Les mer

  


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge