lav selvfølelse behandling, jenteLav selvfølelse behandling i Lillestrøm eller på skype

Bestill rimelig lav selvfølelse behandling i dag uten å bli registrert i et offentlig register. Vi behandler på vårt kontor i Lillestrøm eller overalt via Skype. Bruk kontaktknappen på vår hjemmeside eller kontakt oss på telefon 917 26 373.

"Mine utfordringer før jeg begynte hos deg var dårlig selvfølelse og passiv aggresiv. Terapiprosessen opplevdes veldig bra. Terapeuten klarte å få frem og tydeligjøre mine problemer på en god måte som gjorde det lett for meg å se. Jeg likte veldig den fremtidsrettede tilnærmingen og at vi ikke dvelte ved alt det gamle i noen særlig grad.     

Jeg opplevde terapauten som erfaren og proffesjonell og med mange gode eksempler til behandling av mine problemer. Har ikke noe ris og komme med. Resultatet av terapien i dag er at jeg avslutter mine samtaler nå, da jeg føler at jeg har hatt god effekt av 3 timer i samtaleterapi. Jeg føler meg mye bedre rustet til å takle utfordringer som måtte komme. " Les mer om hva andre sier om vår terapi

Behandlingsforløp i lav selvfølelse behandling

Vi begynner lav selvfølelse behandling ved at vi kartlegger og graderer troen på 14 antagelser om hjelpeløshet og 14 antagelser om uelskelighet. Du kan starte denne kartleggingen selv ved å følge instruksjonen under. 

Instruksjon: Skriv denne siden ut på utskriftsikonet over til høyre (Hvis du ikke ønsker å bruke utskriftsblekk på bildet under, velg side 1-2 når du skal skrive ut).

Grader etter hvor overbevist du er om at de negative antagelsene passer på din situasjon her og nå. 0% betyr at du ikke synes antagelsen passer din situasjon i det hele tatt, mens 100% vil bety at du kjenner deg 100% igjen i antagelsen. Be om hjelp av terapeuten dersom du er usikker.  Hva du legger i de forskjellige begrepene vil være avhengig av din situasjon. For eksempel; når du skal vurdere om du er hjelpeløs, vil du måtte identifisere om det er hjelpeløs i forhold til parforhold, psykisk helse, yrke, evne til å gjennomføre utdanning osv. Slik tenker du i forhold til alle utsagnene under. 

Antagelser om hjelpeløshet: Grader fra 0 til 100%
Jeg er hjelpeløs
Jeg er utilstrekkelig
Jeg er maktesløs
Jeg kan ikke gjøre noe fra eller til
Jeg har ingen selvkontroll
Jeg er inkompetent
Jeg er svak
Jeg er en fiasko
Jeg er sårbar
Jeg blir ikke respektert
Jeg kan ikke klare meg alene
Jeg mangler noe (dvs. jeg kan ikke hva andre kan)
Jeg er låst
Jeg er ikke god nok (prestasjonsmessig) 
Snitt hjelpeløshet (sum % delt på 14)
Antagelser om uelskelighet:  Grader fra 0 til 100%
Jeg er uelskelig 
Jeg er uverdig
Jeg er usympatisk
Jeg er annerledes enn andre
Jeg er uønskverdig
Jeg mangler noe (og det gjør at andre ikke kan elske meg)
Jeg er stygg
Jeg er ikke god nok til at andre kan elske meg
Ingen har bruk for meg
Jeg blir alltid avvist
Ingen liker meg
Jeg blir alltid forlatt
Jeg er et elendig menneske
Jeg kommer til å forbli ensom alltid
Snitt uelskelighet (sum % delt på 14)

© Global University, Norge

 

Vår behandlingsmetodikk i lav selvfølelse behandling

De fleste mennesker vil skåre 10 og 20% på noen av disse utsagnene. Noen vil også ha enkelte med høyere skår uten at det forstyrrer dem særlig i det totale selvbilde. Det er dersom du har mange av disse med høy skår, f.eks over 50%, at det gir problemer med din evne til å fungere i forhold til andre mennesker og løse utfordringer i livet. 

Terapien i dette blir å få troen på disse negative antagelsene om deg selv ned mot 0% og erstatte dem med positive antagelser. Det gjør vi ved å "sprenge" disse negative antagelsene om deg selv ved å kjøre en mental rettssak som likner prinsippene i vanlige rettssaker, med aktorat, forsvarer, og dommer. Dommeren er i virkeligheten deg selv, som blir tvunget til å forholde seg til prosedyrene til aktor og forsvarer. Du blir også tvunget til å forholde seg til nye motbeviser mot negative antagelser om deg selv gjennom å forandre atferd. 

Metodikken i dette er ikke lett å gjennomføre uten en terapeut, fordi det krever en veldig godt utviklet evne til å observere deg selv og dine tanker fra utsiden. Du må ha et slags fugleperspektiv. Jo større distanse du har, jo bedre blir din observasjonsevne (metakognisjonsevne). Selv dyktige kognitive terapeuter trenger å gå til andre terapeuter for å debriefe etter vanskelig terapi. Grunnen er at de er avhengig av andres observasjonsevne fordi de ikke klarer å få denne distansen på egenhånd. 

Vi anbefaler at du kommer til terapi dersom du har mange høye skårer på dette skjemaet. Det kan gi problemer i samspillet til andre mennesker og problemer med å mestre utfordringer. Det gir også ofte depresjon og kan også innvirke på din evne til å takle angst.  Mål en eventuell depresjon her. Ta kontakt med oss ved å trykke på kontaktknappen øverst.

 

Den kognitive modell for depresjon

Prøv gratis kognitiv terapi for angst og depresjon                           Til hovedsiden


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge