Global University Norges visjonGlobal University, Norges visjon

Global University Norges visjon er å gi alle selvinnsikt til å bli skapere av sitt eget liv. Med eget liv mener vi også sampillet med alle dem man har relasjoner med, enten de er nære eller profesjonelle.

Global University, Norges ideelle yrkesrolle

Vi tror på å bli skaper av sin egen yrkesrolle i samspillet med de andre i organisasjonen. Å bli en ansvarlig medarbeider handler om eierskap til den rollen og de oppgavene du som arbeidstaker har i en bedrift. Men du har selv et ansvar for å utvikle den rollen og de evnene du har, slik at du vokser både menneskelig og faglig.

Global University, Norges mål for det produktivite mennesket

Et av biproduktene av dette er også at man styrker yrkesrollen og samhandler bedre med andre mennesker. Ved at vi blir mer bevisst på hva som motiverer oss, forløser energi, kreativitet,  og arbeidsglede, vil vi bli mer produktive som medarbeidere.

Global University, Norge stragegier for lavere sykefravær, mer produktivitet og mindre kostnader.

Et annet biprodukt er at man man senker sykefraværet fordi man bedrer det psykososiale arbeidsmiljøet i bedriften. Siden 50% av sykefraværet i bedriften i snitt skyldes psykosoiale konflikter, vil personlige psykososiale ferdigheter gi lavere sykefravær. Mange bedrifter setter ut HMS arbeidet og ansvaret til dette til underleverandører for å slippe å sitte med anvaret juridisk. Problemet med dette er at kostnaden med sykefraværet ikke blir en del av bedriftens mål for innsparing og produktivitet. Vi tror at dette bør mer inn i styrets og ledelsens bevisthet for å få ønsket effekt. 

Les mer om kurspakker i HR og HMS for leder og medarbeider


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge