Vår mindfulness kognitiv terapi, terapisesjonVår variant av mindfulness kognitiv terapi

Prøvesesjon

Vi begynner all terapi med et første møte for å finne ut om hvilke behov du har for behandling og hvordan du reagerer på behandlingen. Dette møtet tar minst 90 minutt og koster 390 kroner. Prisen på de individuelle terapisesjonene etter prøvesesjonen er avhengig av lengde, tidspunkt og om du kvalifiserer til behovsprøvd prisavslag (se mer om priser her), men er selv med fullprisbetaling rimeligere enn de fleste private tilbydere. Du kan selvfølgelig avslutte etter prøvesesjonen. 

Terapien fungerer som rask psykis helsehjelp

Terapien fungerer som rask psykisk helsehjelp og består av individuelle sesjoner hvor du arbeider med å endre følelser, tankegang og handlingsmønstre som er årsak til dine utfordringer. Dette gjør du i tett dialog med terapeut, som stiller nødvendige spørsmål for å bevisstgjøre deg. I tillegg til å endre tanker og følelser vil du også endre negative selvbilder. Ved å endre selvbildet ditt til et positivt selvbilde, vil du få mer energi, glede og seksuallyst. Dette vil også bidra til at du vil tåle framtidige livsbelastninger bedre. Det gjør at vår terapi synes å få en mer varig virkning enn annen kognitiv atferdsterapi.

Kognitiv terapi i kombinasjon med mindfulness gir gode resulltater

Kombinasjonen med "mindfulness" kognitiv terapi gjør at denne behandlingen får dokumentert gode og raske resultater for angst og depresjon. Men behandlingen har også god effekt på stress og gir økt livsglede, samt evne til å takle personlig motgang og vonde følelser. Den har også relevans i forhold til behandling av ME, men da i kombinasjon med annen somatisk behandling.

Senere års utvikling av terapien har ufordret endringsfokuset i tradisjonell kognitiv terapi. Vi har sett at mange lidelser forverres av at man alltid skal forandre på ting. Det gjør at mange begynner og sloss mot tanker , følelser eller symptomer, som gjør at de samme tankene, følelsene eller symptomene forsterkes. Bare prøv selv å f.eks. pålegge deg selv at du ikke må legge merke til at det klør noe sted på kroppen. Da begynner det å klø over alt. Samme effekt får du ved å forby deg selv å tenke en bestemt negativ tanke eller føle en bestemt følelse (f.eks "Jeg må ikke bli sur nå"). Da blir ofte  tankene eller følelsene forsterket. I vår metodikk bruker vi derfor, i tillegg til endring, aksept som virkemiddel til å dempe påtrengende tanker, følelser og symptomer. Det er selvsagt mer å si om dette. Klikk på din spesifikke utfordring i menyen under "Behandling" i toppmenyen for å lese mer om hvordan vi jobber med ditt problem. 

Vi anbefaler at du tar en prøvesesjon fordi det er den beste måten å skaffe seg kunnskap om terapiformen. Bruk kontaktknappen øverst. Håper at vi hører fra deg!.  

Hvem er terapeuten?


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge