Vår behandlingseffekt på angst målt med Beck Anxiety Inventory (BAI)

I denne testen har vi brukt Beck Anxiety Inventory (BAI) som grunnlag for å måle effekten av vår terapi på angstsymptomer. Denne testen er det mest annvendte diagnoseverktøyet i kliniske studier. Vi har tatt et tilfeldig utvalg av klienter med angst, hvor vi har målt symptomene ved førstekonsultasjonen og etter et vist antall behandlingssesjoner. I denne testen er det mulig å få 63 poeng, som vil være det høyeste målbare nivå for angst symptomer. Man regner i denne testen at en skåre på 0-15 poeng som normal angst, 16-24 poeng som mild angst, en skåre fra 25-29 som moderat angst og en skåre fra 30-63 som alvorlig angst.

Dersom du ikke er statistiker kan du nøye deg med å legge merke til første tabellen under. Bokstaven N i andre kolonne, står for antall personer som er målt.

BAI 1 betyr 1. måling av symptomer. BAI 2 betyr 2.måling av symptomer. "Mean" betyr gjennomsnitt av først måling 1, (31,50)  og så måling 2 under (9,25). Det  betyr at behandlingen i snitt har dempet symptomene fra 31,5 til 9,25 på BAI målingene. Det betyr at snittet på 2. måling ligger langt under grensen for mild angst . Denne effekten ble oppnådd ved et snitt på 7,1 behandlingskonsultasjoner (står ikke i noen av tabellene).  

One-Sample Statistics 

                N          Mean Std. Deveation S.E. Mean
BAI 1 24 31,50 11,38 2,32
BAI 2 24 9,25 6,65 1,36

 

 

 

 

 

 

 

For deg som er med på et aldri så lite dypdykk, kan vi nå gå til neste tabell. Under "Mean difference" finner vi verdiene 30,50 og 8,25. For en forsker på behandlingseffekter er det viktig å vite om denne effekten er tilfeldig eller om den er påvirket av andre faktorer enn terapien. Derfor bruker vi noe som heter nullhypotese. 

Nullhyptesen er at "Behandlingen har ingen effekt". Forskningshypotesen er at "Behandlingen har effekt". Hvis du fremdeles henger med, så kan du se under "Sig. (2-tailed)". Sig. er en forkortelse for "signifikans", som egentlig betyr sannsynlighet. Verdien ,00 betyr sansynlighet i % for effektforskjellen dersom påstanden "behandlingen har ingen effekt" er sann. Verdien ,00 forteller oss at nullhypotesen er avkreftet og at forskningshypotesen "Behandlingen har effekt" er bekreftet. 

 One-Samle Test

  Test Value=1,000000
        95% Confidence interval of the Difference
              t

df

Sig. (2-tailed)

         Mean Differrence Lower  Upper
BAI 1 13,13 23 ,00 30,50 25,69 35,31
BAI 2 6,08 23 ,00 8,25 5,44 11,06

 

 

 

 

 

 

 

Panikkangst behandling

Panikkangst oppleves for mange som veldig ubehagelig fordi anfallene er skremmende. Vår erfaring er at ved å kombinere indre og ytre eksponering (se under) med en egen utviklet metodikk for å akseptere anfallene, vil anfallene først bli mindre hyppige og så forsvinne helt. LES MER

Kontakt oss for prøvetime i kognitiv terapi mot angst. Trykk på kontaktknappen øverst eller ring 917 26 373.


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge