Vår behandlingseffekt på sosial angst målt med Liebowith sosial fobi symptom skala

I denne testen har vi brukt Liebowith sosial fobi symptom skala som grunnlag for å måle vår behandlingseffekten på sosial fobi symptomer. Denne testen er det mest annvendte diagnoseverktøyet i kliniske studier. Vi har tatt et tilfeldig utvalg av klienter med sosial fobi, hvor vi har målt symptomene ved førstekonsultasjonen og etter et vist antall behandlingssesjoner. I denne testen er det mulig å få 144 poeng, som vil være det høyeste målbare nivå for sosial fobi symptomer. Man regner i denne testen at en skåre på over 40 poeng, tyder på sosial fobi.

Dersom du ikke er statistiker kan du nøye deg med å legge merke til første tabellen under. Bokstaven N i andre kolonne, står for antall personer som er målt.

Liebowitz 1 betyr 1. måling av symptomer. Liebowitz 2 betyr 2.måling av symptomer. "Mean" betyr gjennomsnitt av først måling 1, (71,25)  og så måling 2 under (31,58). Det  betyr at behandlingen i snitt har dempet symptomene fra 71,25 til 31,58 på denne symptomskalaen. Det betyr at snittet på 2. måling ligger langt under grensen for sosial fobi. Denne effekten ble oppnådd ved et snitt på 8,1 behandlingskonsultasjoner (står ikke i noen av tabellene).  

One-Sample Statistics 

                N          Mean Std. Deveation S.E. Mean
Liebowitz 1 12 71,25 23,15 6,68
Liebowitz 2 12 31,58 19,95 5,76

 

 

 

 

 

 

 

Vår behandling av sosial angst har signifikant effekt

For deg som er med på et aldri så lite dypdykk, kan vi nå gå til neste tabell. Under "Mean difference" finner vi verdiene 70,25 og 30,58. For en forsker på behandlingseffekter er det viktig å vite om denne effekten er tilfeldig eller om den er påvirket av andre faktorer enn terapien. Derfor bruker vi noe som heter nullhypotese. 

Nullhyptesen er at "Behandlingen har ingen effekt". Forskningshypotesen er at "Behandlingen har effekt". Hvis du fremdeles henger med, så kan du se under "Sig. (2-tailed)". Sig. er en forkortelse for "signifikans", som egentlig betyr sannsynlighet. Verdien ,00 betyr sansynlighet i % for for effektforskjellen dersom påstanden "behandlingen har ingen effekt" er sann. Verdien ,00 forteller oss at nullhypotesen er avkreftet og at forskningshypotesen "Behandlingen har effekt" er bekreftet. 

 One-Samle Test

  Test Value=1,000000
        95% Confidence interval of the Difference
              t

df

Sig. (2-tailed)

         Mean Differrence Lower  Upper
Liebowitz 1 10,51 11 ,00 70,25 55,54 84,96
Liebowitz 2 5,31 11 ,00 30,58 17,91 43,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosial angst behandling

I vår sosial angst behandling kombinerer vi kognitiv terapi, eksponeringsterapi, atferdsterapi med en egenutvklet metodikk som demper angsten og de negative tankene i eksponeringssituasjonen. LES MER

Kontakt oss for prøvetime i kognitiv terapi mot sosial angst. Trykk på kontaktknappen øverst eller ring 917 26 373.

          


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge