Etter en prøvesesjon på 90 minutt til kr. 390, koster 90 minutters konsultasjoner fra 750 til 950 kr og 60 minutters konsultasjoner fra 550 til 750 kroner, avhengig av om du kommer inn under noen av rabattordningene. Etter 17.00 gjelder andre priser (se priser på kognitiv terapi). 

De fleste blir friske etter inntil 10 konsultasjoner, men det er avhengig av hvor kompleks den psykiske lidelsen er. Komplekse psykiske lidelser kan ta lengre tid. 

Vi anbefaler konsultasjoner minst en gang pr. uke de 3-4 første gangene. Så kan man møtes en gang pr. 14 dag f.eks. de 3 neste gangene, så hver måned osv. De siste sesjonene kan i mange tilfeller kortes ned til 60 minutt. Derfor er behandlingen mest kostbar pr. måned først, for så å bli mindre og mindre kostbar.   

Men alternativet kan fort bli dyrere. Langvarig psykisk sykdom fører til dårligere jobbevne som igjen kan føre til dårligere betalte jobber eller utstøting av arbeidslivet. Siden kognitiv terapi også er langt mer effektivt enn andre terapitilbud, og siden tilgjengeligheten på denne terapiformen er dårlig i det offentlige, vil det ofte være mer økonomisk lønnsomt å betale dette selv enn å vente på en offentlig mindre effektiv terapiform.


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge