Den videre terapeutiske prosessen blir:

Manipulering av trygghetssøkende atferd

Du med sosial angst tviholder ofte på dine trygghetsstrategier inntil du er overbevist at annen atferd er mer hensiktsmessig. Du trenger derfor å gjøre noen motsatte erfaringer i terapitimene ved hjelp av rollespill. Terapeuten vil be deg om å forsterke trygghetsstrategiene (for eksempel øve seg på det du har tenkt å si, sjekke med hukommelsen med det du har sagt) og deretter prøve deg fram uten bruk av disse strategiene. I etterkant av dette evaluerer du innhold og grad av selvfokusering, subjektivt opplevd angst og hvilke bilder og oppfatninger av deg selv du får som et resultat av disse to situasjonene. Målet her er å få deg til å se at disse strategiene har forverret angsten, skapt økt selvfokus og mer uheldig og belastende selvoppfatning.

Omfokusere fra seg selv til utoverfokus

Mennesker med sosial angst må trene på å vende fokuset fra egne kroppslige symptomer til det som skjer rundt dem. Du skal legge merke til hvordan du lykkes i det offentlige rom. En øvelse her kan være å vende fokuset ut når du kjenner at det er innadvendt og privat. Du kan få i oppgave å legge merke til andres kroppsspråk, vennlige kommentarer, beskrive omgivelsene m.m.

Utforske miljøet gjennom atferdseksperimenter

Eksempel på dette er eksperimenter hvor du tester ut hvilken virkning atferden har på andre. Terapeuten kan i dette tilfelle velge atferd som du selv anser som upassende i en sosial situasjon og be om respons fra omgivelsene, for eksempel knuse glass på en kafe, eller søle drikke på gulvet osv. Der den subjektive angsten varierer kan terapeuten observere i hvilken grad andres respons er korresponderende med din tilstand. En person som synes det er vanskelig å prate til en eller flere i møter, kan for eksempel begynne med å prate til en og gradvis øke antallet han prater med, for å se om graden av usikkerhet påvirker samtalene. Dette kan avkrefte antagelsen om at angsten er en relevant målestokk for din sosiale framtoning. Det er først når du forstår at den indre tilstanden er irrelevant i forhold til å bedømme din egen opptreden at du vil ha utbytte av eksperimenter for å tilegne seg nye erfaringer.

Mestre forventningsangst før en planlagt sosial aktivitet og tankeprosesser etter aktiviteten

Terapeuten gjennomgår fordeler og ulemper (T-konto) med de strategier som du automatisk tyr til for å takle en kommende utfordring. Målet her er å bevisstgjøre deg på at det er ulempene som er størst. Det hjelper deg til å redusere nitide forberedelser som fører deg inn i perfeksjonisme. En nyttig øvelse her er å be deg forestille seg hvordan en utenforstående ville sett situasjonen (metakognisjon).

Konstruere et sant selvbilde

Mange med sosial fobi har repeterende og lite oppdaterte forestillinger om seg selv. Disse ser ut til å være knyttet til spesielle ubehagelige minner (betydningskoblinger). Når en slik tanke er at ”Ingen liker meg” kan terapeuten be deg om å legge merke til det motsatte. Du får da i oppgave å registrere vennlige smil fra andre, noe som en ellers ikke ville lagt merke til. Personlig har jeg erfart at forut for dette bør man restrukturere en slik antagelse i terapitimen med den erfaringen en allerede har, fordi en da i et atferdseksperiment vil ha lettere for å legge merke til at mennesker smiler. Selvskjemaet er da klarere til å ta inn positiv informasjon. 

Les mer

Ta kontakt med oss for gratisbehandling av sosial angst. Trykk på kontaktknappen over, eller ring 917 26 373. 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge
Prøv 90 minutts kognitiv terapi for kr. 390
Prøv oss på skype eller kom til terapikontorene på Lillestrøm eller Neskollen i Akershus. Fyll ut skjemaet og klikk send! Du kan også ringe eller sende SMS på telefon nr +47 917 26 373. Pårørende kan ikke be om time på vegne av andre.
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn ditt telefonnummer
Skriv en melding

Personvernerklæring

Denne erklæringen gjelder for Global University med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

  • Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
  • Gi deg relevant og tilpasset innhold
  • Måle og analysere trafikken på nettsidene