Sosial angst behandling 3

Sosial angst behandling 3Fokus for terapien i sosial angst behandling

Fokus for terapien i sosial angst behandling er:

1.  Å forandre det forvrengte bilde du tror andre har av deg ved å jobbe med tankeprosessen i selvfokus

2. Å utfordre antagelsene om å ha dummet deg ut i sosiale situasjoner.

3. Å lære om feilfortolkninger(Tankestilen)
    Tankelesning
    Katastrofetenking
    Personliggjøring
    Følelsesmessig resonnering

4. Å teste ut dine antagelser om andres oppfatning av deg selv

Du blir bedt om å forutse hvordan en som vurderer deg negativt vil oppføre seg. 
Du eller terapeuten oppfører seg på en uakseptabel måte og observerer hvordan andre reagerer. 
Man bruker sokratisk utspørring for å sette søkelys på hva andre observerte og tenkte.

Ønsker du å vite mer om vår sosial angst behandling, bestill en bestill en prøvesesjon ved å trykke på kontaktknappen over. Det er ved å prøve ut behandlingen at du får best kunnskap om terapiformen. 

Les mer om effektstudier av vår terapi på sosial angst

Sosial fobi diagnose                                    Utfordringen med sosial fobi

Sosial fobi


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge